Advertisement

Devlet Hazine’leri ya da şirketler tarafından, kaynak sağlamak amacı ile yabancı para cinsinden uluslararası piyasalarda satışa sunulan genellikle uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Eurobond’lar genellikle ABD Dolar ve Euro cinsinden ihraç edilmektedirler.

Devlet Hazineleri tarafından ihraç edilen Eurobond’lar aksi belirtilmedikçe Devlet garantisi altındadır.

Eurobond getirisi (faiz oranı), hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, kredi notu ve risk priminden hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir. ​

İhraç edilen bazı Eurobond’lar, vadesi dolmadan geri çağrılabilme hakkına sahiptir.

Eurobond'lar kuponlu tahviller olup, üzerlerinde çoğunlukla sabit kupon faizi olan ve para cinsine göre yılda bir veya iki dönem kupon faizi ödeyen enstrümanlardır.

Eurobond birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlara yönelik enstrümandır.

Eurobond’lar faiz, ihraççı, ülke, piyasa, kur, kredi ve likidite riski içermekte olup anapara garantisi bulunmamaktadır.

Eurobond Özellikleri:

 • Başta ABD Dolar olmak üzere Euro, Japon Yeni, İsviçre Frankı gibi farklı para birimi üzerinden ihraç edilebilirler.
 • Eurobond kupon oranları aksi belirtilmediği taktirde sabittir, değişken kuponlu olanları da
 • Aksi belirtilmedikçe ABD Dolar tahviller 6 ayda bir, EURO tahviller ise yılda bir kupon ödemelidir. Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.
 • Kupon faizi ile yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlar. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır. Ayrıca alım/satım fiyat farkı nedeniyle değer artış kazancı elde etme imkanı da bulunmaktadır.
 • Vade sonunu beklemeden ikincil piyasada alım/satım yapabilme imkanı mevcuttur. İşlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarına göre nakde dönüş sağlanabilir. Vadesinden önce nakde dönülmek istenirse, piyasada geçerli fiyatlardan satış yapılacağı için beklenenden fazla getiri elde edilebileceği gibi, beklenenden daha az getiri de elde edilebilir. Likidite riski, ihraç büyüklüğü ve yatırımcıların çeşitliliğine göre değişkenlik gösterir.
 • Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi olmamaktadır. Ancak yatırımcıların vergilendirilmesi ile ilgili kendi Vergi Danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.

Eurobond'lar Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İstiyorsanız Tıklayınız!

Bilinmesi Gerekenler:

 • Kupon faiz oranı ile getiri kavramları birbirinden farklıdır. Kupon faiz oranı, vade sonuna kadar (değişken faizli değil ise) değişmemektedir. Ancak piyasada faiz oranı ve satış fiyatı değiştiğinde, kıymetin getirisi de satış fiyatına göre değişiklik gösterecektir. Faizlerin düştüğü bir piyasada beklenenden fazla getiri elde edilebilirken, faiz oranlarının yükselmesi durumunda daha az getiri elde edilmesi, zarar edilmesi dahi söz konusu olabilir.
 • Eurobond alım-satım işlemleri birikmiş faizli değer üzerinden yapılır.
 • Uluslararası piyasalarda Eurobond’ların alım/satım değerini gösteren fiyata temiz fiyat denir.
 • Alım/satım işlemleri sonucu yatırımcının ödemekle yükümlü olduğu fiyata Kirli Fiyat denir. Kirli fiyat, temiz fiyat ile birikmiş faizin toplamıdır.
 • Birikmiş faiz, Eurobond’ların ihraç günüden/son kupon ödeme tarihinden başlar ve gelecek kupon faiz ödeme gününe kadar sürer. Satın alınan ya da satılan her Eurobond için birikmiş faiz ödenir ya da geri alınır.
 • Yatırımcı, aldığı nominal değer için bir anapara ve birikmiş faiz ödemekle yükümlüdür. Satış işleminde de geri alış fiyatı üzerinden aldığı nominal tutar karşılığında bir anapara ve birikmiş faize hak kazanacaktır.
 • Vade sonuna kadar elde tutulan Eurobond’lar için getiri sabitlenmiş olup her kupon dönemi için alınacak faiz miktarı net olarak görülmüş olur.
 • Eurobond’u vadesinden önce elinden çıkaran yatırımcı anapara fiyat riskini almış sayılır. Bu yüzden anaparasından kar veya zarar etme ihtimali oluşur. Birikmiş faiz tarafında ise (tuttuğu gün kadar) bir kaybı olmayacaktır.

Eurobond'lar Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İstiyorsanız Tıklayınız!