Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 2,30 artarak 80,24 değerini aldı.  Endeksin Şubat ayında başlayan yükselişini sürdürdüğü izleniyor.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, tüketicinin Türkiye Ekonomisinin bir önceki aya göre ve gelecek 12 ay içindeki gidişatına ilişkin algısında iyileşme izlenirken, kişisel finansal duruma ilişkin 12 aylık beklentilerde bir miktar gerileme gözleniyor.

Türkiye Ekonomisine ilişkin gelecek 12 aylık beklentilerin bir miktar daha baskın çıkmasıyla Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin yüzde 2,16 artarak 90,47 değerini aldığını izliyoruz. Maliye politikasının vergi önlemleriyle de Şubat ayında sert yükseliş gösteren, içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi’nin Mart ayından sonra Nisan ayının ilk yarısında da düşüşünü sürdürdüğü izleniyor. Endeks yüzde 6,48 gerilemeyle 64,83 değerini alıyor.

Sonuç olarak, Tüketici Güveni Şubat ayı sonrası başlayan yükselişini sürdürüyor. Buna karşın Tüketim Eğiliminin seyri iç talepte güçlü bir ivmelenmeye şimdilik işaret etmiyor.