Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,39 artarak 82,86 değerini aldı.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, hem beklentilerde hem de tüketim eğiliminde artış olduğu görülüyor. Referandum sonrası erken seçim senaryosunun oluşmaması ve finansal piyasaların genelde pozitif bir eğilimde olması Tüketici Güveni artışının en önemli nedenleri gibi görünüyor. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin yüzde 2,60 artarak 89,48 değerini aldığını izliyoruz.

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi’nin Mayıs ayı ön anketinde yüzde 3,44 artarak 62,74 değerini alığını görüyoruz. Mevsimsel faktörler de bu artış da rol oynamış olabilir.

Sonuç olarak, yılbaşından bu yana tüketici güveni dalgalı ama genelde yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.