Advertisement

İngiltere ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.5 büyüyerek yüzde 1.5'lik uzman tahminini karşıladı.

İngiltere'de GSYİH aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 arttı. Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini büyümenin yüzde 0.4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 artarken, kamu harcamaları yüzde 0.3 arttı. İhracat yüzde 0.7 azalırken ithalat yüzde 1.1 arttı.