Advertisement

Endeksi oluşturan soruların alt dökümüne baktığımızda, tüketicinin bir önceki aya göre mevcut durum algısında gerileme görülürken geleceğe ilişkin beklentilerinde hafif iyileşme izleniyor. Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler mevcut durum algısını olumsuz etkiliyor görünüyor. Geleceğe ilişkin beklentilerdeki iyileşme ise özellikle siyasi ve jeopolitik risklerin önümüzdeki 12 ay içinde azalacağına olan inançtan kaynaklanmış olabilir.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin Mart ayında yüzde 1,03 artışla 89,90 değerini aldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 18,37 gerilemeyle 64,19 değerini alıyor.

Önümüzdeki dönemde de ağırlıklı olarak siyasi ve jeopolitik gelişmeler Tüketici Güveninin yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.