Advertisement

Yılın ilk iki ayında yükselen endeksin Mart ayı ile beraber kısmi düşüşe geçtiğini görüyoruz.

Endeksteki düşüşün temel olarak mevcut durum algısından kaynaklandığını görüyoruz. Ağırlıklı olarak küresel ekonomik konjonktür ve özellikle Nisan ayının ilk yarısında artan jeopolitik riskler nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan negatif gelişmeler endeksteki düşüşün temel nedeni gibi görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin Nisan ayının ilk yarısında yüzde 6,85 azalışla 83,74 değerini aldığını görüyoruz. Gerileme kişisel finansal durum beklentilerindeki bozulmadan kaynaklanıyor. Tersine, Türkiye Ekonomisinin gelecek 12 ay içindeki seyrine ilişkin görüşlerde iyileşme gözleniyor. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 4,5 gerilemeyle 61,30 değerini alıyor.

Tüketici Güvenindeki düşüşe rağmen endeks hem bir önceki yılın ilk çeyreğine göre hem de bir önceki çeyreğe göre daha yüksek bir seviyede bulunuyor.