Advertisement

Endeksi oluşturan soruların detayına baktığımızda, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde düşüş görüyoruz. Bununla ilgili düşüş ağırlıklı olarak mevcut duruma yönelik sorulardan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz ay olduğu gibi ağırlıklı olarak global ekonomik konjonktür ve artan jeopolitik riskler nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan negatif gelişmeler Mayıs ayı ön endeksindeki düşüşün temel nedeni gibi görünüyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan negatif seyir öne çıkan faktörlerden denilebilir.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin Mayıs ayının ilk yarısında yüzde 3,13 azalışla 81,12 değerini aldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 7,13 gibi bir gerilemeyle 56,81 değerini alıyor.

Tüketici Güveni bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha yüksek seyrederek büyümeye işaret ediyordu. Veriler, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlama sinyali veriyor.