Advertisement

Endeksi oluşturan soruların detayına baktığımızda, tüketicinin mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentilerinde hafif artışlar gözlenirken, tüketim eğiliminde bir miktar gerileme izleniyor. Gerek siyasi ve jeopolitik gelişmeler gerek Türk Lirasında sağlanan değerlenme ile Kasım ayında hızlı bir toparlanma gösteren Tüketici Güveninin Aralık ayının ilk yarısında artışını sınırlı bir oranda da olsa sürdürdüğünü izliyoruz. 

Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin Aralık ayında yüzde 0,88 artışla 80,84 değerini aldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alışveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 1,74 oranında gerileyerek 54,24 değerini alıyor. Özellikle vergi indirimleriyle tüketim eğilimindeki artışın Kasım ayında büyük oranda ortaya çıktığı anlaşılıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde bu eğilimin gerçekleşmesi beklenebilir. Vergi indirimlerinin uzama beklentisi de tüketim eğilimini yavaşlatmış olabilir.

Bloomberg HT Tüketici Endeksi, geçtiğimiz Ağustos – Ekim döneminde iç talepte yaşanan sert düşüşün yerini son dönemde bir miktar toparlanmaya bıraktığına işaret ediyor.