Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere kapasite mekanizmasına ilişkin hazırladığı düzenlemeyi, Başbakanlığa gönderdi. Yönetmelikte, sistemin işleyişine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre;elektrikte arz-talep dengesini sağlamak ve arzda sürekliliği güvence altına almak için gündeme gelen mekanizmanın ana hatları şöyle:

HANGİ SANTRALLAR?

Uygulamaya tüm santrallar alınmayacak. Kurulu güce ve verimliliğe bakılacak. İhtiyaç bölgeleri dikkate alınacak.

YERLİ KAYNAKLAR ÖNCELİKLİ

Uygulama kapsamında başta linyit olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklarla çalışan santrallara öncelik verilecek. Doğalgaz ve ithal kömürle çalışan santrallar da ihtiyaçlar doğrultusunda kapasite mekanizmasına dahil edilecek.

TEİAŞ’A BAŞVURACAKLAR

Uygulama için öngörülen ölçütleri karşılayan, koşulları yerine getiren santrallar, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) başvuracak. TEİAŞ, listeleri oluşturacak. Kapasite mekanizması uyarınca santrallara yapılacak ödeme için EPDK’ya bütçe başvurusunda bulunacak.

EPDK’YA GELECEK

EPDK, bütçe taleplerini değerlendirecek ve karara bağlayacak. Kurum, her yıl için ayrı ayrı olmak üzere kapasite mekanizmasına dahil edilecek santrallara ve bu santrallara ödenecek tutarlara ilişkin bütçeye vize verecek. EPDK, yakıt cinsine göre santrallara megavat başına yapılacak ödeme tutarlarını da belirleyecek.

TEİAŞ ÖDEYECEK

Kapasite mekanizmasına dahil edilecek santrallara ödemeleri, TEİAŞ yapacak. TEİAŞ’ın, bu ödemeler için bütçesi güçlendirildi. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere TEİAŞ’ın kontrolündeki iletim hatlarını kullanma tarifeleri önemli oranda (tüketici ve üretici bazında) artırıldı. TEİAŞ’ın, uygulamayla santrallara yapacağı yıllık ödemenin 2 milyar TL’yi aşacağı hesaplanıyor.

KAPASİTE BEDELİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Enerji yönetimi, uygulama kapsamında yerli kömür, doğalgaz, ithal kömür ile çalışan santrallara megavat başına ödenecek kapasite bedeli üzerinde çalışıyor. EPDK, ilgili yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu konuda bir karar alacak. İlk gelen bilgilere göre yerli kömür için kilovatsaat başına 21-22 kuruş, doğalgaz için 20 kuruş düzeyinde birim kapasite bedeli üzerinde duruluyor.

İŞTE O YASA

2017 yılının Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yasada yer alan, kapasite piyasası oluşturulmasına olanak sağlayan madde şöyle: “Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulur. TEİAŞ tarafından yapılması gerekecek ödemeler iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınır. Mekanizmaların oluşturulmasına ilişkin usul ve esas Bakanlık (Enerji Bakanlığı) görüşü alınarak kurumca (EPDK) düzenlenir.”

haberturk.com