Advertisement

Rekabet Kurulunca, Petrol Ofisi AŞ, Milan Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ ve TP Petrol Dağıtım AŞ'nin rekabeti sınırlayıcı faaliyetleri yasaklayan mevzuatı ihlal etmediği, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı karara bağlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları ile hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda nihai karar açıklandı.

Toplanan tüm bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu, ek görüş, yazılı savunmalar değerlendirilerek, şirketlerin ilgili maddeleri ihlal etmediklerine dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

AA