Advertisement

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 24 milyon 95 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 yılı kasım ayı sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 45,76'sı doğalgaz, yüzde 20,38'i ithal kömür, yüzde 14,37'si linyit, yüzde 6,35'i ise barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 24 milyon 95 bin megavatsaate çıktı.

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, hidroelektrik santrallerinde yüzde 49,4, rüzgar santrallerinde ise yüzde 16,7 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 31,5, ithal kömürden elektrik üretimi ise yüzde 19,4 artırıldı.

Abone sayısı 42 milyonu geçti

Elektrikte abone sayısı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 42 milyon 355 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,25, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,22, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,79, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 1,49 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 0,30 arttı.

Geçen yıl kasımda faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,70 artışla 18 milyon 633 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45'i sanayi, yüzde 28'i ticarethane ve yüzde 23'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,4'ü aydınlatma ve yüzde 1,6'sı ise tarımsal sulama kaynaklı oldu.

Kurulu güç 80 bin megavatı aştı

Geçen yıl kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 80 bin 692 megavata çıktı.

Kasımda kurulu gücün yüzde 32,7'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,4'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı.

Güneş, biyokütle, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak, 273 bin megavatsaate yükseldi. En çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Mersin, Antalya ve Afyonkarahisar oldu.

haberturk.com

Kapat