Advertisement

Gelişmekte olan ülkelerin doğalgaz altyapı yatırım harcamalarının yıllık bazda 35-50 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörüldü.

AA muhabirinin, İtalyan doğalgaz iletim şirketi Snam, Uluslararası Gaz Birliği ve Boston Danışmanlık Grubu tarafından hazırlanan "Küresel Gaz 2018 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, 2035 yılına kadar küresel enerji tüketiminde kaynakların başında petrol gelirken, ikinci sıradaki kömür yerini doğalgaza bırakacak.

Küresel gaz tüketimi 2010 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 1,8 artarken, geçen yıl yüzde 3,7'yi buldu.

Doğalgazdaki talep artışının "çarpıcı" olduğu vurgulanan raporda, büyümeye neden olarak, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasasının gelişmesi, sürdürülebilir enerjiye ulaşım, düşük karbona geçiş ekonomisi ve çevre politikalarında doğalgaza verilen önemin giderek artması gösteriliyor.

Küresel olarak enerji çeşitlendirmesinde sektörel anlamda değişime gidildiğine işaret edilerek, 2035 yılına kadar doğalgazın küresel enerji kaynakları içindeki payının yüzde 22'den yüzde 24'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu orana ulaşmak için gelişmekte olan ülkelerin doğalgaz altyapı yatırım harcamalarının yıllık bazda 35 ile 50 milyar dolar arasında olacağı öngörülüyor.

Doğalgazın sadece iletim altyapısına 2040 yılına kadar yıllık ortalama 30 milyar dolarlık yatırım yapılması beklenirken, yılda 10 milyar dolar yatırımın LNG projelerine, yıllık ortalama 5 ile 10 milyar doların ise diğer altyapı çalışmalarına yapılacağı tahmin ediliyor.

Yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise söz konusu dönemde hem doğalgaz iletimi hem de LNG projelerinin planlanmasının Asya kıtasında yoğunlaşması bekleniyor.

- Küresel doğalgaz ticareti

Küresel doğalgaz ticareti önceki yıl yüzde 5,5 büyürken bu oran geçen yıl yüzde 9 oldu.

Toplam artışta, ticaretin en önemli kanalını oluşturan boru hatları ile yapılan kısmında Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'in katkısıyla geçen yıl yüzde 8 büyüme gerçekleşti.

Aynı dönemde, LNG olarak yapılan gaz ticaretindeki büyüme de yüzde 12'yi buldu. Özellikle, Avusturalya'da 13 milyar metreküp, ABD'de 12 milyar metreküp, Rusya'daki Yamal projesi ile 7 milyar metreküplük ilave LNG ticareti bu artışta etkili oldu.

Orta vadede, küresel anlamda 130 milyar metreküplük LNG tesisinin 2021 yılına kadar sisteme dahil edilmesi beklenirken, küresel LNG kapasitenin de 500 milyar metreküpü aşması bekleniyor.

- Doğalgazın çevreci avantajları

Raporda, diğer fosil kaynaklarla karşılaştırılan doğalgazın sahip olduğu teknik ve çevreci avantajlara da değinildi.

İklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının yüzde 70'ine yakınının şehirlerden kaynaklandığı belirtilerek, bunda enerji tüketiminin yüksekliğinin yanı sıra nüfus yoğunluğunun etkisi vurgulandı.

Doğalgazın sera gazına neden olan gazların emisyonuna etkisinin diğer kaynaklara göre oldukça az olduğu, ısı teknolojilerinin gelişmesi ve doğalgaz ağı altyapısının sağlanmasıyla abonelerin sisteme eklenmesinin şehirler açısından kolaylaştırıcı bir faktöre dönüştüğü kaydedildi.

AA