Advertisement

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "International Data Corporation (IDC) tahminlerine göre dünya genelinde kurumların blokzincir (blockchain) ağlarına yaptıkları yatırım, 2018’in sonuna kadar 2.1 milyar doları, 2021’de ise toplam 9.7, yani yaklaşık 10 milyar doları bulacak" dedi. Bilecik, "İş Hayatında Blokzinciri" konferansının açılışındaki konuşmasında, dijital dönüşümün, Türkiye'de ve dünyada son zamanların en çok konuşulan konularından biri olduğunu belirterek, sıkça konuşulmasının yanı sıra, bu konuda aksiyon alınmasının önemine dikkati çekti. Türkiye'nin dijital dönüşüm konusunda henüz yolun çok başında olduğuna işaret eden Bilecik, şunları söyledi: "Görünen o ki Türkiye'de dijital dönüşüm gerekli seviyede gerçekleşene kadar, konu gündemde bu sıklıkta yer almaya devam edecek. 4. Sanayi Devrimi ve beraberinde gelen dijital dönüşüm, üretim metotlarından iş yapma pratiklerine ve birbirimizle iletişim kurma biçimlerimize kadar her alanda köklü değişimlere neden oluyor. Bizler bu köklü dönüşümü yaşarken, yüksek katma değer yaratmaya ve tüm iş yapış biçimlerimizi tek tek gözden geçirmeye olan ihtiyacımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Ekim ayında kamuoyuna tanıtımını yaptığımız 'Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme' raporumuz, dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü pozitif ilişkiyi ortaya koyuyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile kullandıkları teknolojiler arasında muazzam bir ilişki var."

 

'HER TÜRLÜ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İÇTEN DIŞA GERÇEKLEŞİR'

Konuşmasında, dijital teknolojilerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için firmaların yapması gerekenlere değinen Bilecik, şirketlerin kendi süreçlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini doğru bir şekilde saptaması gerektiğini anlattı. Bilecik, aynı zamanda kişilere ve birimlere dağılmış bilginin kodlanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Her türlü değişim ve dönüşüm, içten dışa gerçekleşir." diyen Bilecik, sürecin sadece kurum dışından alınacak danışmanlık hizmeti ile gerçekleştirilebilmesinin çok zor olduğunu, sadece danışmanlık alarak sonuca yüzde 100 ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Erol Bilecik, başarılı bir dijital uygulama için kurumların gerekli personel, kaynak ve zamanı bu sürece tahsis etmesinin, dijital vizyon ve strateji oluşturmasının önemine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ve bu vizyonun hayata geçirilmesi gerekli. İşte blokzincir teknolojisi de bu dijital vizyonun ve stratejinin ayrılmaz bir parçası olmalı. Çünkü blokzincir teknolojisi işlemlerin ve doğrulama süreçlerinin, aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan, kişiler arası ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilme imkanını sunuyor. Hatta Dünya Ekonomi Forumu kaynakları, blokzincirin, ekonomiyi ve teknolojiyi gerçekten özgün bir şekilde bir araya getiren ilk dijital ekonomi teknolojisi olduğunu yorumlamakta. Blokzincir teknolojisi Bitcoin gibi birçok kripto paranın altyapısını oluşturmaktan öte, birçok farklı işlemin yapılışı için yeni bir sosyal güven altyapısı sunuyor. Finansal hizmetlerden tedarik zinciri yönetimine, tapu veya sağlık kayıtlarından akıllı kontratlara kadar uzanan bir uygulama yelpazesinden söz ediyoruz. Kısaca, sadece paranın değil, güvenin de dijitalleştiği bir çağdayız artık."

 

'BLOCKZİNCİR YAKIN GELECEKTE DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK TEKNOLOJİLER ARASINDA'

Blokzincir'in birçok farklı kaynakta, yakın gelecekte dünyayı değiştirecek önde gelen teknolojiler arasında gösterildiğini belirten Bilecik, Deloitte'nin tahminlerine göre, blokzincirin, risk sermayesi yatırımları bakımından bulut bilişim, veri analizi ve nesnelerin internetini yakın bir zamanda geçmesinin beklendiğini aktardı. Bilecik, şunları kaydetti:

"IDC tahminlerine göre dünya genelinde kurumların blokzincir ağlarına yaptıkları yatırım, 2018’in sonuna kadar 2,1 milyar doları, 2021’de ise toplam 9,7, yani yaklaşık 10 milyar doları bulacak. Bu alanda en büyük yatırımların sırasıyla ABD, Batı Avrupa, Çin ve Asya Pasifik bölgelerinde yapılacağı öngörülüyor. Paranın, güvenin, hatta hayatın kendisinin dijitalleştiği bir dünyaya Türkiye ne kadar hazır? Türkiye’nin 2018 yılında Twitter'da teknoloji alanında en çok konuştuğu konuların başında 'blokzincir' gelmiş. Teknoloji alanında en çok kullanılan hashtag'lere bakıldığında sırasıyla 'bitcoin', 'blockchain' ve 'cryptocurrency' karşımıza çıkıyor. Görünen o ki bu alana meraklıyız. Şimdi artık akıllı stratejilerle aksiyona geçmenin zamanı." Türkiye'nin bu dijital treni kaçırmaması gerektiğini dile getiren Bilecik, her yıkıcı inovasyon için geçerli olduğu gibi, blokzincir teknolojisinin de dışında kalmamak ve potansiyelini iyi anlamak gerektiğini anımsattı.

Bilecik, "Küresel rekabet gücümüzü korumak için, yıkıcı dönüşümü bekleyip adapte olmaya çalışmak yerine, blokzincir teknolojisinin getirdiği yeniliği tüm boyutlarıyla kavrayarak ve kendi firmalarımız için olası etkilerini analiz ederek bir fırsata çevirmeliyiz." diye konuştu.