Advertisement

İlk defa ABD'li yatırımcı Sidney B. Wachtel tarafından 1942 yılında ortaya atılan "Ocak Etkisi" kavramı, hisse senedi fiyatlarının diğer aylara oranla daha fazla artış göstermesinin nedenlerini ortaya koyuyor.

Buna göre yatırımcılar, hisseleri üzerinden doğacak gelir vergilerini düşük göstermek, yani vergi masrafından kaçınmak için yıl sonundaki hisselerini elden çıkarıyor. Yatırımcıların, portföylerini tekrar istedikleri dengeye getirmek istemesiyle elden çıkarılan hisseler Ocak ayı geldiğinde yeniden satın alınıyor. Alımların başlamasıyla Ocak ayı boyunca Borsada yüksek getiriler görülüyor.

MarketWatch verilerine göre, Ocak etkisi, ABD piyasalarında son 30 yılda üç aylık yüzde 75 gelir getirdi.

Ocak etkisinin bir başka nedeni ise "bilanço süslemesi", yani literatürdeki ismiyle "window dressing". Portföy yöneticileri, tüm yıl fazla gelir getirmemiş hisselerini yıl sonunda satarak hem portföylerini gelecekteki yatırımcılar için "başarılı" ve "zengin" gösteriyor hem de gelecekte oluşabilecek riskleri azaltıyor.

Ocak etkisi kendisini Türkiye'de biraz daha farklı gösteriyor. Sanılanın aksine tüm hisse senetlerinde topyekün bir kazanım gerçekleşmeyebiliyor. Aralık ayında oluşan "elimizdekileri satmalıyız" baskısıyla büyük şirketlerin hisseleri, küçük şirketlerinkinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak Ocak ayına gelindiğinde durum tersine dönüyor. Daha iyi fiyatlı küçük ölçekli şirketlerin alımları büyük şirketlerin hisselerine göre daha fazla oluyor. Bu sebeple piyasanın küçük balıkları Ocak ayı getirisini artırıyor.

2014'ün ilk ayını yüzde 3,76 kazanç ile kapatan Borsa İstanbul BIST-100 endeksi, 11 ay boyunca Nisan,Ekim ve Kasım dışında tüm ayları kayıpla kapattı.