Advertisement

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG

Global Yatırım Holding'in 2015 yılı 12 aylık konsolide net zararı 48,03 milyon TL oldu. 2014'te bu rakam 72,68 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Global Yatırım Holding, 2015 yılında; geçen yıla göre yüzde 55’lik artışla 552.2 milyon TL gelire ulaştı. Grubun 2015 yılında konsolide FAVÖK’ü ise 2014 yılına oranla yüzde 97 gibi önemli bir artış göstererek 217.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk Katılım Bankası 2015 yılı net karını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak 445 milyon TL net kar ile kapattı. 2015 yılsonunda toplam aktiflerini 2014 yılsonuna oranla yüzde 24 artırarak 42 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, öz varlıklarını da yüzde 13 artırarak 3,4 milyar TL'ye yükseltti. Toplanan fonlarda yine aynı döneme oranla yüzde 27 artış sağlayarak 28 milyar TL'ye ulaşan Kuveyt Türk, fon kullandırımında ise yüzde 27 artış gerçekleştirerek 27 milyar TL'lik fon kullandırdı. 

ERDEMİR

Erdemir'in 2015 net kârı bir önceki yıla göre yüzde 29,7 düşüşle 1.13 milyar lira oldu. Şirketin KAP'a gönderdiği mali tablolara göre 2015 yılı satış gelirleri de yüzde 3,7 artışla 11.9 milyar lira oldu.

ŞİŞECAM

Şişecam Almanya merkezli PD Group Firması ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda görüşülmesi ve değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi hususunda genel müdürlüğü yetkilendirdi. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

YÜNSA

Yünsa'ya 2011-2012-2013 hesap dönemlerine ilişkin Vergi İnceleme Raporları ile vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edildi. KAP'a yapılan açıklamada şirkete tebliğ edilen rapor ve ihbarnamelerden anlaşıldığı kadarıyla, 2011 hesap dönemine ilişkin 2.356.035,16 TL vergi aslı, 6.714.444,79 TL vergi ziyaı cezası, 2012 hesap dönemine ilişkin 862.311,62 TL vergi aslı, 2.614.334,18 TL vergi ziyaı cezası, 2013 hesap dönemine ilişkin 2.769.094,09 TL vergi aslı, 8.093.784,33 TL vergi ziyaı cezası talep edildiği belirtildi. 

BİM

BİM'in 2015 yılı 12 aylık konsolide net kârı 583,1 milyon TL oldu. 2014 yılında aynı rakam 395,2 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

BANVİT

Banvit'in 2015 yılı 12 aylık konsolide net zararı 99,6 milyon TL oldu. 2014 yılında bu rakam 20,6 milyon TL olmuştu. 

BİSAŞ TEKSTİL

Bisaş Tekstil, İnegöl fabrikasında bulunan üretim makineleri, yardımcı makineler, araçlar ve büro demirbaşlarını sattı