10 HAZİRAN 2015
Büyüme 1. çeyrekte beklentileri aştı
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda % 2.3 büyüdü. Beklenti yüzde 1.7 büyüyeceği yönündeydi. Türkiye, 2014'ün son çeyreğinde ise yüzde 2.6 büyümüştü. Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte dolar bazında ise yüzde 2,93 daraldı. Dönemsel bazda ise ilk çeyrek büyümesi yüzde 1.3 oldu. Beklenti yüzde 0.7 büyümeydi. İlk çeyrekte tarım sektöründe büyüme yüzde 2.7 oldu. Hizmetler sektörünün GSYH'de payı %62.7'ye çıktı, 2014'ün 1.çeyreğinde %61.7'ydi. Hanehalkı harcamaları % 4.5, kamu harcamaları % 2.5 arttı. Sanayi üretimi büyümedi. inşaat sektörü % 3.5 daraldı. Madencilik sektörü % 8.1'le en fazla daralan sektör oldu.
Yukarı