Advertisement

Aksa Enerji ile Goldman Sachs arasındaki tahsisli sermaye artırımı ve pay devri işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda Goldman Sachs, Aksa Enerji'nin sermayesinin yaklaşık yüzde 15,10'unu (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden paylara sahip olacak ve bu paylar için yaklaşık 268 milyon dolar toplam bedel ödeyecek.

Aksa Enerji'nin ana ortağı Kazancı Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, daha önceki açıklamalar ile şirkete tahsis edilen 192 milyon dolar tutarındaki 1 yıl 1 hafta vadeli kredi (köprü kredi) ve Goldman Sachs ile öngörülen işlemin kamuoyunun bilgisine sunulduğu hatırlatıldı.

Taraflar arasında öngörülen işlemin yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan müzakereler çerçevesinde detaylar hakkında birtakım değişikliklerin yapılmasına prensipte karar verildiği belirtilen açıklamada, öngörülen işlemin, Goldman Sachs tarafından alınması gereken tüm kurumsal onaylara ve yeni krediye Goldman Sachs'ın düzenlemeleri çerçevesinde diğer finans kuruluşlarının katılımının (sendikasyon) sağlanmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Öngörülen işlemin ana unsurlarına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

''Aksa Enerji Yönetim Kurulu tarafından, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, Aksa Enerji'nin çıkarılmış sermayenin yaklaşık yüzde 9,86'sına (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) tekabül eden payların, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle primli olarak ihraç edilerek Goldman Sachs'a 175 milyon dolar karşılığında tahsis edileceği bir tahsisli sermaye artırımı süreci başlatılacaktır. Bu süreçte tahsisli sermaye artırımına konu olan payların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydına alınması ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlardan izinlerin alınması amacıyla Aksa Enerji tarafından gerekli başvurular yapılacaktır.

Bahsedilen tahsisli sermaye artırımının tamamlanmasına paralel olarak, Goldman Sachs, halihazırda Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Aksa Enerji'nin sermayesinin yaklaşık yüzde 5,24'ünü (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden B grubu payları yaklaşık 93 milyon dolar karşılığında satın ve devir alacaktır.

Tahsisli sermaye artırımı ve pay devri işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi neticesinde, Goldman Sachs, Aksa Enerji'nin sermayesinin yaklaşık yüzde 15,10'unu (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden paylara sahip olacaktır. Bahsi geçen bu paylar için Goldman Sachs tarafından ödenecek toplam bedel yaklaşık 268 milyon dolardır.''