Advertisement

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 184,21 milyon doları Hazine, 1,71 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu ödemeleri, 2,88 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye 443,02 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-14 Kasım dönemindeki ödeme de dahil edildiğinde 11 milyar 518,50 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 7 milyar 644,19 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.