Advertisement

Avrupa Konseyi'nin en önemli organlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) mali durumunun üye ülkelerin gerekli mali katkıyı vermemesi yüzünden giderek kötüleştiği bildirildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi Hollandalı parlamenter Marie-Louise Bemelmans-Videc, ''AİHM'nin yıllık bütçesinin 58,96 milyon euro olduğunu'' belirterek, ''bu rakamın AB'nin yılda sadece yayınlar için harcadığı paradan daha az olduğunu'' söyledi.

Paris'te düzenlenen AKPM insan hakları komitesi toplantısında konuşan parlamenter, daha fazla iş yükü olmasına rağmen AİHM'nin bütçesinin, AB'nin Lüksemburg'daki yargı organı Adalet Divanı'nın bütçesinin dörtte birinden daha az olduğunu söyledi.

Paris'teki toplantıda kabul edilen rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi'nin karar organı bakanlar komitesinden, AİHM'nin maddi sorunlarının çözümüne daha fazla katkı vermesi istendi.

Yine kabul edilen tasarıda, AİHM'nin iş yükünü azaltmak için üye ülkelerdeki yargı sisteminde gerekli iyileştirmelerin yapılarak, Strasbourg mahkemesine gelen başvuruların sayısının azaltılması için çalışılması tavsiye edildi.

İnsan hakları komitesinde kabul edilen karar tasarısı, AKPM'nin 2012 ocak ayında yapacağı genel kurulda nihai olarak tartışılarak oylanacak.