Advertisement

Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Euro Bölgesi'nde kurtarma operasyonlarında yeterli kaynağa sahip olması için Avrupa Merkez Bankasının (ECB) IMF'ye kredi sağlaması fikrini tartıştılar.

Ekonomistler, Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) kaynaklarını 1 trilyon euroya çıkarması planlarının tam olarak uygulamaya geçmesinin mümkün olmadığı ya da geçse bile bu kaynak yeterli gelmeyeceği için sadece ECB'nin piyasalara güvenilir garantiler sunabileceğini düşünüyorlar.

Avrupa Birliği (AB) yasaları, ECB'nin hükümetlerin borçlanmalarını finanse etmesini yasaklarken, ECB, kamu borçlarının artmasına ve büyümenin yavaşlamasına yol açan politikalarını değiştirmesi gereken Euro Bölgesi hükümetlerine borç vermede son çare olmayacağını sıklıkla ifade ediyor.

Fransa, Euro Bölgesi'nin borç krizinin aşılmasında ECB'nin daha fazla rol alması gerektiğini savunurken, Almanya ise bu öneriye karşı çıkıyor.

ECB'nin krizdeki rolüne ilişkin farklı görüşler bulunması nedeniyle Euro Bölgesi ve IMF yetkililerinin, ECB'nin bağımsızlığını tehlikeye atmadan krizle mücadeleye nasıl dahil olacağını değerlendirdiği belirtildi.

Yetkililer, Euro Bölgesi'nde herhangi bir hükümet yerine IMF'ye kaynak aktarmanın bu konuda olumlu sonuç yaratabileceğini, bunun en azından şimdilik bir fikir olduğunu söylediler.

ECB yönetmeliğinin 23 maddesinde, ''ECB'nin, borçlanma ve kredi operasyonları dahil, uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkelerle her türlü bankacılık işlemi yürütebileceğinin'' ifade edildiğine dikkat çekildi.

IMF'nin, ECB'den alacağı parayı, Euro Bölgesi'ndeki kurtarmalarda, ihtiyati kredi hatları ya da EFSF ile işbirliği içinde farklı kurtarma operasyonlarının finansmanında kullanabileceğine işaret edildi.

ECB'den kaynak sağlanmasının, Euro Bölgesi dışındaki IMF üyesi ülkelerin, IMF kaynaklarının göreli olarak Euro Bölgesi'nin zengin ülkeleri için kullanıldığı yönündeki eleştirilerinin savuşturulmasına yardımcı olacağı da vurgulandı.

Euro Bölgesi borç piyasasının çökmesini önlemek için ikincil piyasalarda Euro Bölgesi ülkelerinin tahvillerini satın alan ECB, bu satın almaların sınırlı ve geçici olduğunu belirtiyor.