Advertisement

AB Komisyonu'nun ortak tahville ilgili hazırladığı taslak çerçevede 3 alternatife yer veriliyor.

Bunlardan birincisinde Euro Bölgesi'ndeki tüm ülkelerin bütçeleri, diğer üyelerin onayıyla kesinleşecek ve zora giren ülkelerin ekonomi yönetimleri AB'ye devredilecek. Böylece Euro Bölgesi'nde ortak paranın ardından ortak hazine ve mali birlik de sağlanmış olacak.

Orta yol olarak önerilen ikinci alternatifte, ülkelerin kamu borçları belli oranda Euro Bölgesi garantisi altına alınacak. Garanti duvarını aşan ülkeler daha yüksek faiz ödemek zorunda kalacaklar. Böylece ülkeler borçlanma maliyetlerini aşağıya çekmeleri konusunda teşvik edilmiş olacak.

Üçüncü seçenek olarak ülkelerin yeni borçlanmalarına Avro Bölgesi'nin kısmen garantör olması fakat mevcut borç ve risklerin kapsam dışında tutulması önerilirken bu alternatifin AB anayasasında değişikliğe gidilmeden kolaylıkla uygulanabileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ortak tahvil çıkarılmasının ''Euro Bölgesi'nde ekonomik uyum ve yönetişim için tabii çözüm olduğunu'' belirtmişti.

Barroso, Euro Bölgesi'nde ortak merkez bankasının ardından ortak hazinenin de temelini oluşturacak ve ekonomi yönetiminde Brüksel'in etkinliğini artıracak ortak tahvilin ''sorumluluk ve dayanışma ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğini'' vurgulamıştı.

Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi piyasalardan borçlanamayan ya da tahvil satmak için yüksek faiz maliyetini üstlenmek zorunda kalan ülkelerin taraftarlığını yaptığı ortak tahvil fikrine en fazla itiraz Almanya'dan geliyor.

Euro Bölgesi'nde yayılan borç krizi nedeniyle güvenli liman arayan yatırımcılara son derece düşük faizle tahvil satabilen Almanya, ortak tahvil uygulamasının borçlanma maliyetini artırmasından endişe ediyor.

Euro Bölgesi'nde ortak tahvil çıkarılmasıyla ilgili bugüne dek en çok tartışılan öneri, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Jean-Claude Trichet ve İtalya Maliye Bakanı Giulio Tremonti tarafından yapıldı.

Tremonti/Trichet teklifinde Euro Bölgesi ortak tahvili, kurulacak Avrupa Borçlanma Ajansı adlı ortak hazine tarafından çıkarılacak.

Euro ülkeleri, ortak tahvil üzerinden gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 40'ına kadar düşük faizle borçlanabilecek. Bu kapsamdaki tahvillere Euro Bölgesi kısmen garantör olacak. Daha fazla borçlanmak isteyen ülkeler ortak hazine garantisinden mahrum kalacakları için daha yüksek faiz ödemeyi göze alacak. Böylece ülkeler düşük faiz cazibesiyle borçlarını indirmeye teşvik edilecek.

Ortak borçlanmayla ABD'dekine eşdeğer büyüklükte tahvil piyasasına kavuşacak Avrupa, bu yolla daha fazla yabancı sermaye çekebilmeyi hedefliyor.