Advertisement

İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının Eylül 2011 itibariyle net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 11,4 milyar lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin söz konusu bankaların üç aylık toplu bilançosuna ilişkin yayımladığı rapora göre, İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının Eylül 2011 itibariyle sektör toplam aktifleri içindeki payı yüzde 76, toplam krediler içindeki payı yüzde 81 ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti.

Bu bankaların toplam aktifleri Eylül 2011 itibariyle bir yıl önceye göre yüzde 32 artarak 877 milyar liraya yükseldi. Bir yıl önceye göre, Eylül 2011 itibariyle likit aktifler yüzde 86 büyüdü. Önemli bölümü Hazine'ye açılan kredilerden oluşan finansal varlıklar yüzde 6, krediler ise yüzde 39 oranında arttı.

2011 yılının ilk 9 ayında kredi arz ve talebi canlı seyrederken, takipteki krediler azalmaya devam etti ve menkul değerler cüzdanındaki artış sınırlı kaldı. Kredi stoku yıllık artış hızı, Aralık 2010'a göre yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 55'ten 58'e çıktı. Takipteki krediler yüzde 12 ve özel karşılıklar yüzde 14 oranında azaldı. Özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı, yüzde 84 seviyesinde gerçekleşti.

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında, YP mevduatın TL karşılığı ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Mevduat dışı kaynaklar, alınan krediler, repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve tahvil ihraçlarındaki artış sonucu bilançodan daha hızlı ve yüzde 87 oranında büyüdü. Mevduat dışı kaynaklar, toplam kaynakların yüzde 23'ünü oluşturdu.

-Net faiz geliri yüzde 4 azaldı-

İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının öz kaynakları Eylül 2011 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. Kar yedeklerindeki artış, öz kaynak artışını olumlu etkiledi. Öz kaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 11 düzeyinde gerçekleşti.

Eylül 2011 itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 29'dan yüzde 32'ye çıkarken, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı yüzde 33'den yüzde 37'ye yükseldi.

2011 yılının ilk çeyreğinde, İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri yüzde 9 oranında artarken, faiz giderleri yüzde 22 oranında yükseliş gösterdi. Net faiz geliri ise yüzde 4 oranında azaldı.

Net faiz marjındaki daralma ve net ticari kar/zarar kalemindeki bozulma sonucu, yıllık bazda kar hacmi gerilerken, öz kaynak karlılığındaki gerileme hızlandı. Eylül 2011 itibariyle net dönem karı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 11,4 milyar lira oldu. Aralık 2010'da yüzde 17,6 olan yıllık bazda öz kaynak karlılığı, Eylül 2011'de yüzde 15,6'ya geriledi.

İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Eylül 2011 itibariyle 409 milyar lira olarak gerçekleşti. İMKB'de işlem gören finansal kurumların piyasa değeri ise 150 milyar lira ile toplam piyasa değerinin yüzde 37'sini oluşturdu.

BU HABERE YORUM YAZ
 
21 Kasım 2011 Pazartesi, 17:35 Misafir merkez bankası karşılık oranlarının artmasından olabilir muhammed b.