Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'ye, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den olan alacaklarının Kurul kararına aykırı şekilde azaltılmaması nedeniyle 114 bin 464 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin ilişkili taraflardan olan alacakları konusunda Kurul kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle şirketin her bir yönetim kurulu üyesi hakkında uygulanan idari para cezalarının Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildiğini ve bu kararın kesinleştiği dikkate alarak; Şirket hakkında Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den olan alacaklarının Kurul'un kararına aykırı bir şekilde azaltılmaması nedeniyle 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114 bin 464 lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu idari para cezasına ilişkin olarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerektiği hususunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verildi.

Kurul, ayrıca Mart 2008 tarihli kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle Şirkete verilen idari para cezası sonucunda Şirketin zarara uğradığı dikkate alınarak, Kurulun bu kararına uyum sağlamayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunun, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun SPK'nın Haftalık Bülteni ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin olarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesini kararlaştırdı.