Advertisement

Şili Merkez Bankası yetkilisi Jose De Gregorio Rebeco, ''Dünya ekonomisinde finansal sorunlar çözülene kadar sermaye, gelişmekte olan piyasalara doğru yön değiştirebilir'' dedi.

Rebeco, Merkez Bankası tarafından düzenlenen ''Finansal İstikrarın, Enflasyon Hedeflemesine Dahil Edilmesi'' konulu konferansın son oturumunda yaptığı konuşmada, sermaye akışının şimdi mesele olmadığını, şu anda Avrupa'da olup bitenden endişelendiklerini ve bu endişelerinin giderek arttığını söyledi.

Rebeco, merkez bankacıları olarak gayretli bir şekilde geleceği düşünmek ve konuşmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yakın zamanda makro ve finansal istikrarın ayrı hedefler olduğu yönünde görüşler bulunduğunu anımsatan Rebeco, ''Ancak bu kriz makro ve finansal istikrarın birbiri ile doğrudan ilişkide olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar da birbiriyle ilişkili'' dedi.

Büyük risklerle gelişmekte olan piyasalarda başa çıkmanın daha zor olduğunu söyleyen Rebeco, her zaman faiz oranının finansal istikrarla başa çıkmak için tek araç olmadığını da belirtti.

Mali koordinasyonun önemine de işaret eden Rebeco, Şili'de yakın zamanda bir finansal istikrar kurulu kurulduğunu, çalkantılı dönemlerde ilgili kurumların koordinasyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Sermaye akışlarına ilişkin olarak da Rebeco, ''Gelişmiş ekonomilerin durumu iyi olmadığı için gelişmekte olan ülkeler şimdi daha cazip hale geldi. Dünya ekonomisinde finansal sorunlar çözülene kadar sermaye, gelişmekte olan piyasalara doğru yön değiştirebilir'' dedi.

Rebeco, tek enstrüman kullanmanın etkileri ve sermaye akışı önlemlerine ilişkin bir soruya karşılık da ''İstikrar ve düşük faiz oraları vesaire bütün bu dönemde varlık fiyatlarında balonlar söz konusu olabiliyor ama ben balonlardan o kadar endişe etmiyorum. Çünkü 2001'lerin başında da balon vardı, teknoloji balonu patladı. Bir resesyon vardı ama çöküş yoktu. Çöküş konuttan geldi. Çünkü çok yüksek kaldıraç vardı. Merkez bankalarının balon peşinde koşması yerine bence daha kuvvetli ihtiyati tedbirler olmalı ki aşırı kaldıraç söz konusu olmasın'' diye konuştu.

Şili'de sermaye kontrollerine şüphe ile baktıklarını da ifade eden Rebeco, bunu geçmişte uyguladıklarını ve hiçbir etkisini görmediklerini kaydetti.

Brezilya Merkez Bankası yetkilisi Luiz Awazu Pereira da küresel çapta likidite sorunları ile ilgili olarak toplam talebi, finansal riski kontrol etmek açısından makro ihtiyati politikalar ve para politikalarına değindi.

Makro ihtiyati araçların riski azalttığını vurgulayan Pereira, bunun hem fiyat hem finansal istikrarı elde edebilmek için bir yön olduğunu belirtti.

Uzun vadeli doğrudan yabacı yatırıma daha çok baktıklarını anlatan Pereira, bankalar ve firmalar tarafından daha kısa vadeli ödünç para almanın kendilerine çok daha riskli göründüğünü kaydetti.