Advertisement

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı Alman vakıflarından gelen paraların terör örgütüne gittiği şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen AB fonlarının takibi için çalışma başlatıldı. Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili süreci bundan böyle Başbakanlık Teftiş Kurulu takip edecek. 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu'na, ''AB'den sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak veya yaptırmak'' görevi de verildi.

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nda Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun görevlerini düzenleyen 20'inci maddesine, ''Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak veya yaptırmak, bu konulara ilişkin inceleme ve soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak'' ibareleri eklendi.

Terör örgütüne para aktarma iddiaları


Aralarında bazı Alman vakıflarının da bulunduğu Avrupa merkezli, yardım ve kredi kuruluşlarının hibe ya da kredi sağlarken, yapılacak işlerle ilgili belli firmaları işaret ettiği ve yüksek meblağlarla verilen işlerden elde edilen gelirin bölücü terör örgütüne aktarıldığına ilişkin iddialar, kamuoyunda tartışılmıştı. Başbakanlık Teftiş Kurulu bundan böyle belediyelerin aldıkları hibe ve yardımları nasıl harcadıklarını, yapılan ihale veya tekliflerin içeriğini inceleyecek.