Advertisement

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik uyarınca yönetim kurulu üye sayısı 5'ten 7'ye çıkarılan İMKB'nin olağanüstü genel kurulunda üç yeni üyenin seçimi gerçekleşti.

Seçim sonucunda yönetim kurulunda görev alacak aracı kuruluş temsilcileri İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç, Piramit Menkul Genel Müdürü Mehmet Osmanoğlu ve Başkent Menkul Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Cavidan Konuralp olarak belirlendi.

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 31 Aralık 2011 tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek, 2012 yılı itibariyle de yeni üyeler göreve başlayacak.