Advertisement

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin yılın 9 ayına ilişkin verilerine göre, aracı kurumların toplam gelirleri 897 milyon liraya, net karı ise 367 milyon liraya ulaştı.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), aracı kurumların bu yılın 9 ayındaki finansal ve faaliyet verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak-Eylül 2011 tarihleri arasında aracı kurumların toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 artarak 897 milyon liraya ulaştı. Aracı kurumların 9 aydaki net karı ise yüzde 31 artışla 367 milyon lira oldu.

Aracı kurumların en büyük gelir kaynağı olan komisyon gelirleri bu yılın 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 570 milyon liraya yükseldi. Toplam komisyonlar içinde hisse senedi işlemlerinden elde edilen komisyonlar ise yüzde 82 paya ulaştı.-Hisse senedi işlem hacmi 1,1 trilyon lirayı aştı-Eylül 2011 itibariyle aracı kurumların toplam varlıkları, bir önceki yılın aynı tarihine göre yüzde 20 artış kaydederek 9,6 milyar lira oldu. Likit bir yapıya sahip sektörün toplam varlıklarının yüzde 92'sini dönen varlıklar oluşturdu. Sektörün özkaynakları ise 2,6 milyar liraya ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,1 trilyon lirayı aştı. İşlemlerin yüzde 44'ü 10 aracı kurum tarafından gerçekleştirildi. Hisse senedi işlemlerinin yüzde 85'i yerli yatırımcılar tarafından yapıldı.-VOB'da 670 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı-2011 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaşan VOB işlemleri devam eden dönemlerde ilk çeyreğin altında kalsa da, Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 670 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde faaliyet gösteren 68 aracı kurumun VOB işlemlerinin büyük bir kısmı yerli yatırımcılar tarafından yapılırken, son dönemde artan yabancı yatırımcıların payı yüzde 17 oldu.

2011 yılının 9 ayında, aracı kurumlar 24 hisse senedi, 30 özel sektör borçlanma aracının ihracına aracılık etti. Sektörün toplam kurumsal finansman faaliyetlerine bakıldığında, 263 kurumsal finansman projesi ile yıla başlayan aracı kurumlar, 9 ayda toplam 149 proje bitirdi.İnternetten yapılan işlemler artıyorİnternet üzerinden yapılan işlemler, söz konusu dönemde de artmaya devam etti. Bu kanaldan yapılan hisse senedi işlem hacmi 2010 yılının dokuz ayına kıyasla yüzde 51 artarak 273 milyar liraya (toplam işlemlerin yüzde 24'ü), VOB işlemleri ise yüzde 19 yükselerek 214 milyar liraya (toplam işlemlerin yüzde 38'i) ulaştı.

Aracı kurum sektöründe çalışan sayısında 2007 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan gerileme, 2009'un üçüncü çeyreğinde durdu. İlerleyen dönemlerde ise hafif bir toparlanma görüldü. Çalışan sayısı 2011 Eylül ayı sonunda, geçen senenin aynı dönemine göre 185 kişi artarak 5 bin 92'ye yükselirken, 2007 yılındaki seviyesinin altında kalmaya devam etti.

TSPAKB Başkanı Attila Köksal, aracı kurumların mali yapılarını güçlendirmelerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, ''25 yılı geride bırakan sermaye piyasamız, büyük bir dönüşüm aşamasında. Uluslararası finans merkezleri arasına girmesini istediğimiz ülkemizin, bu hedefe ulaşabilmesi için halka açık şirket sayısını üst seviyelere çıkarması, ürün çeşitliliğini artırması ve yatırımcı tabanını genişletmesi gerekiyor. Bu anlamda 2012 yılının, önemli gelişmeler katedeceğimiz bir yıl olmasını umuyorum'' görüşünü dile getirdi.