Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2011 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 309,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı yüzde 65,8, kamu kesimi borçlarının payı ise yüzde 30,7 oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla brüt ile net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, brüt dış borç stoku 309,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam dış borç stoku içerisinde özel sektör borçlarının payı 203,8 milyar dolar ile yüzde 65,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 95,1 milyar dolar ile yüzde 30,7 oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 10,7 milyar dolar ile yüzde 3,4 seviyesinde oldu.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Merkezi Yönetim dış borç stoku, 2011 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 80,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun 46,1 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalardaki tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2011 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 15,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde kısa vadeli özel sektör dış borcu 80,1 milyar dolar olurken, bunda bankacılık sektörünün payı 49,4 milyar dolar ile yüzde 61,7 düzeyinde oldu. Özel sektörün orta-uzun vadeli dış borçları aynı dönemde 123,6 milyar doları bulurken, finansal olmayan kuruluşlar 83,1 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük payı aldı.

Merkez Bankasının uzun vadeli dış borçları, bu dönemde 9,3 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,4 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Haziran 2011 – Eylül 2011 döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 8,3 milyar dolar tutarında azalış gösterdi.

Diğer yandan, Türkiye'nin 2011 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla net dış borç stoku 182 milyar dolar olurken, bankacılık sektörü hariç dış borç stoku 205 milyar 858 milyon dolar, toplam dış borç stoku ise 309 milyar 594 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.