Advertisement

Hazine Müsteşarlığı'nın Ocak-Mart 2012 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 48,1 milyar lirası iç borç servisinden, 6,6 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.

Hazine, bu dönemde 40,4 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, Ocak ayında 6, Şubatta 6 ve Mart ayında da 5 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.