Advertisement

Yunanistan'ın kurtarma planının uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli olan Yunanistan'ın kredi swaplarını tamamlanmasına yönelik baskılar artarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı Christine Lagarde bu akşam Berlin'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği liderleri tarafından baltalanmış olan 26 Ekim tarihli anlaşma, 2020 itibariyle Yunanistan'ın borçlarının, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 120'sine çekilmesi için tahvil sahiplerinin Yunan tahvillerinde yüzde 50 oranında zarar yazmalarını öngörüyordu.

Anlaşmanın duyurulmasının 2 ay sonrasında, kreditörler ve otoritelerin, hâlâ daha yatırımcıların ne kadar yazmaları gerektiğini belirlemek için kuponlar ve yeni tahvillerin vadeleri üzerinde anlaşmaları gerekiyor. IMF, ekonomik görünüm kötüleşirken, Yunanistan'ın bütçe hedeflerini tutturmasını garantiye almak için yatırımcıların istediğinin altında bir değerde kupon çıkarılması için uğraşıyor. Gönüllü swapların tamamlanmaması hâlinde, AB'nin kriz  yönetimine duyulan güven azalacağı gibi, Asya ve ABD'deki yatırımcıları da Avrupa'ya yatırım yapmaktan caydırıyor.

Storebrand Asset Management'ın Oslo'daki fon yöneticilerinden Espen Furnes, Avrupa dışındaki tüm yatırımcıların Euro Bölgesi'nde yatırım yapmayı bir süre erteleyeceğini ifade ediyor.