Advertisement

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının, gelişmiş ekonomileri geride bırakması ve borç yüklerinin azalmasıyla, Endonezya'dan Macarista'a gelişen piyasa ülkelerinin borçlanma maliyetleri bir yılın en düşük seviyesini kaydetti.

JP Morgan Chase&Co.'nun gelişen piyasalar GBO-EM Endeksi'ne göre, gelişen piyasalar yerel para tahvillerinin ortalama getirisi Mart'ta kaydetmiş olduğu 2011 zirvesi olan yüzde 7.11'den yüzde 6.2'ye geriledi ve Ekim 2010'dan bu yana en düşük düzeyine yöneldi. Bank of America Merrill Lynch'in G-7 Endeksi, Aralık'ta yüzde 0.3 getiri sağlarken, gelişen piyasalar yüzde 2.8 getiri sağladı.

Gelişmekte olan ülke tahvilleri, IMF'nin borç/GSYH oranındaki düşüş sayesinde yüzde 5.5 olarak tahmin ettiği ekonomik büyümeden yararlanıyor. IMF, borçları da artmaya devam eden gelişmiş ekonomilerin ise bu yıl yüzde 1.2 büyüyeceğini öngörüyor. RBC'ye göre,  gelişen piyasalar tahvil fonları 12 Şubat'ta sonlanan haftada 2.1 milyar dolar değerinde varlık satın aldı. Bu varlıkların 487 milyon dolarlık kısmı yerel para cinsinden tahvillerden oluşuyor.

Londra'daki Aberdeen Asset Management Plc'nin para yöneticilerinden Edwin Gutierrez, gelişen piyasa temellerinin, zayıf borç dinamikleri bulunan gelişmiş ülkelere kıyasla daha güçlü olduğunu savundu.

Yerel para cinsinden tahvillerin getirisi 9 Şubat'ta yüzde 6.17 düzeyine gerileyerek 20 Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti ve 2003'teki rekor düşük olan yüzde 5.8'e yaklaştı. Lehman Brothers Holdings Inc.'in iflasının ardından Ekim 2008'de getiriler yüzde 9.7'ye kadar yükselmişti.