Advertisement

PwC'nin, küresel spor pazarındaki gelişmeleri incelediği ve 2015 yılına kadar beklenen gelişmeleri içeren ''Oyunu değiştirmek: Küresel Spor Pazarında Görünüm - 2012'' raporuna göre, küresel spor gelirleri 2015 yılında 145,3 milyar dolara ulaşacak.

PwC'nin 2011-2015 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan raporunda, spor sektörünün süregelen zorlu ekonomik ortama rağmen şimdiye kadar olduğundan daha da popüler olan birçok ana spor etkinliği ile büyümeye devam etmesi öngörülüyor.

Ana spor etkinliklerinin özellikle teknoloji sayesinde sürekli gelişen ve artık çok daha kaliteli hale gelen yayıncılık dolayısıyla daha da popüler hale geldiğini vurgulayan rapor, sponsorların spor etkinliklerine destek sağlamayı pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini ve böylece hedef pazarları hakkında daha fazla bilgi ve fikir sahibi olmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor.

Rapora göre, 2011-2015 arasındaki beş yılda, küresel spor gelirleri yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) yüzde 3,7 oranında gerçekleşerek toplamda 145,3 milyar dolara ulaşacak.

Bu büyümenin en önemli nedenleri ise; iyileşen ekonomi, TV reklamlarındaki artış, spor etkinliklerinin ücretli TV kanallarında gösterilmesi ve finans hizmetleri ve otomotiv şirketlerinin yeniden sponsorluk yapması olarak görülüyor.

Spor pazarındaki büyümesi 2006-2010 yılları arasındaki dönemi kapsayan ilk raporda genel küresel pazardan daha yüksek olan BRIC ülkelerindeki (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) büyüme, 2011-2015 döneminde de devam edecek, ancak fark az da olsa kapanacak.

Rapora göre, 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Latin Amerika'nın yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 4,9 artması beklenirken, Latin Amerika'yı yüzde 4,0 ile Kuzey Amerika'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA Bölgesinin ekonomik koşulların etkileri nedeniyle yüzde 2,9 ile en yavaş büyüme oranına sahip olması öngörülüyor.

Bilet ve sponsorluk en büyük gelir kalemleri

Pazar segmentlerine göre spor sektöründe beklentiler incelendiğinde bilet hasılatları, 2015'te 44,7 milyar dolara ulaşacak. Sponsorluk segmentinde ise 2015 yılına kadar ortalama yüzde 5,3'lük bir artış meydana gelecek ve küresel gelir tüm bölgelerde eşit olarak dağılacak şekilde 45,3 milyar dolara ulaşacak.

Medya haklarından elde edilen gelirlerin, 2010 yılında 29,2 milyar dolar iken 2015 yılında 35,2 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bu alanla ilgili olarak raporda ayrıca, internet ve mobil telefonlar gibi farklı medya platformlarının kullanımının gelişime açık olduğu da vurgulanıyor. Sosyal ağların akıllı kullanımının hem şirketler hem kullanıcılar için değer katabileceğine ve bu kapsamda birçok TV şirketinin interaktif portallara yatırım yaptığına işaret ediliyor.

Ticari ürünler toplam küresel spor gelirlerinin yüzde 14,5'ini oluşturan en küçük gelir kategorisi durumunda. Tüketici harcama davranışları ile yakından ilişkili olan ticari ürün gelirlerindeki büyümenin 2010 yılında 17,6 milyar dolar iken 2015'te 20 milyar dolara çıkması bekleniyor.

PwC'nin raporunda, ekonomik ve siyasi belirsizliğin arttığı dünyada geleceğin spor pazarı ile ilgili değerlendirmeler şöyle sıralanıyor:

''Büyüme, hem yerli hem de uluslararası spor etkinliklerindeki yeni ticari fırsatların gelişmesine fırsat sağlayacak olan BRIC ülkeleri ve Ortadoğu'daki gelişmekte olan spor pazarlarında gerçekleşecek. Sponsorlar yatırımlarının getirilerinin ölçülmesi için daha kapsamlı ölçme teknikleri talep edecek. Spor kuruluşları ve birliklerinin, gelecek jenerasyonlara sürdürülebilir bir iş modeli bırakmak adına, maliyet tabanını ve borç seviyesini kontrol etmek için yeni düzenlemeler getirmesi gerekiyor ve bunu gerçekleştirme yolunda adımlar atılacak. Spor ve eğlence sektörü ile dijital teknoloji arasında giderek daha fazla yakınlaşma görülüyor. Yeni dijital ortam hem sektör hem de spor dallarının küreselleşmesine önemli katkıda bulunacak.''