Advertisement

Mali krizdeki Yunanistan'ın tahmin edilenden daha fazla yardıma ihtiyacı olabileceği düşünülüyor. Yunanistan'ın kurumsal kreditörleri için hazırlanan raporda, ülkenin borçlarının, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 120'sine çekilebilmesi için ekstra yardım gerekebileceği belirtiliyor.

Reuters'a göre, bu hedefin tutturulması için, Yunanistan'ın hem özel hem de kamu sektöründen daha fazla desteğe ihtiyacı olacak.

Bankalar için hazırlanan rapordaki temel senaryo ise, Yunanistan'ın kurumsal kreditörler ile anlaştığı üzere tüm yapısal ve kemer sıkma önlemlerini hiç eksiksiz yerine getirmesi hâlinde, mevcut şartlarda borç/GSYH oranı 2020 itibariyle ancak yüzde 129'a gerileyeceği şeklinde belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta bölge liderlerine dağıtılan analizde, bankaların sermayelendirilmesi için gereken miktar da ilk rakamlardaki gibi 30 milyar euro değil, 50 milyar euro olarak ifade ediliyor. Ülkenin özelleştirme gelirlerinin ise 20 milyar daha az olacağı sanılıyor.

Karamsar senaryoya göre ise Yunanistan'ın kurtarma paketi için gereken miktarın 245 milyar euroya çıkabileceği belirtiliyor.