Advertisement

Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Listesinde bulunmayan mevcut payların, yeni pay alma haklarının kullanılmaması nedeniyle birincil piyasada satışa sunulacak kısmının GİP Listesine kabulü için ilave kabul başvurusu yapılması zorunlu oldu.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ''İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile 11'inci maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Buna göre, payları GİP Listesinde bulunan şirketin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye artırımı öncesinde GİP Listesindeki mevcut paylara karşılık gelen kısmı ile GİP Listesinde olmayan mevcut payların yeni pay alma haklarının kullanılmaması nedeniyle birincil piyasada satışa sunulacak kısmının GİP Listesine kabulü için ilave kabul başvurusu yapılması zorunlu oldu.

Bunların dışında kalan paylar için GİP Listesine ilave kabul başvurusunun yapılmayacağına da yer verildi.