Advertisement

BDDK, TMSF ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başkan ve üyelerinin görev süresini 6 yıldan 5 yıla düşüren ve görev süresi sona eren başkan ve üyelerin bir defalığına tekrar atanmalarına imkan sağlayan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşları tarafından hazırlanan teklif, Bankacılık Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını içeriyor.

Teklife göre, TMSF ve BDDK Başkanı ve üyelerinin görev süresi, 6 yıldan 5 yıla düşürülecek. Kurul Başkanı ve üyeler bir defalığına yeniden atanabilecek. Teklifle, kanunda yer alan ''Bu şekilde atananlar, bir defalığına tekrar atanabilir'' hükmü yürürlükten kaldırılıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul ile Fon Kurulu başkan ve üyelerinin üyelikleri, görev sürelerinin sonuna kadar devam edecek.

Kurul ile Fon Kurulu üyeliklerinde kalan süreyi tamamlanmak üzere atanmış olanların üyelikte geçirdikleri bu süreler ile mevzuatı uyarınca yapılan kura sonucu üyelikleri sona erenlerin, kura tarihine kadar üyelikte geçirdikleri süreler, görev süresi olarak dikkate alınmayacak.

Teklifle, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de değişiklik yapılıyor. Buna göre, Kurul başkanı ve kurul üyelerinin 6 yıl olan görev süresi, 5 yıla indiriliyor. Bunlardan 2 yıl veya daha az süreyle görev yapanlar, bir defalığına tekrar atanabileceği hükmü de yürürlükten kaldırılıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul başkan ve üyelerinin üyelikleri, görev sürelerinin sonuna kadar devam edecek.

Kurul üyeliklerinde kalan süreyi tamamlanmak üzere atanacak olanların üyelikte geçirdikleri süreler ile kura sonucu üyelikleri sona erecek olanların kura tarihine kadar üyelikte geçirdikleri süreler, görev süresi olarak dikkate alınmayacak.