Advertisement

Salı günü açıklanan Richmond Fed'in ekonomik aktivite rakamları, imalatta yavaşlamaya, hizmet sektöründe ise hızlı güçlenmeye işaret etti. Bankanın genel imalat endeksi Şubat ayındaki seviyesinden, Mart'ta 7'ye geriledi.

Fed'in diğer bölge bankalarından gelen anket sonuçları ise fabrika sektörünün ABD genelinde iyileştiğini göstermişti.

Richmond Fed'in alt endeksleri de bu ay genel olarak düşüş kaydetti. Nakliye endeksi 25'ten 2'ye; çalışan endeksi 13'ten 6'ya ve yeni sipariş endeksi 21'den 11'e düştü.

Richmond bölgesindeki imalatçılar, maliyet baskılarının arttığını düşünüyor.

Diğer yandan hizmet sektörü tarafında Richmond anketi ilerleme kaydetti ve kazanç endeksi 6'dan 26'ya çıktı.