Advertisement

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''kamu açıkları ve borç yükünde sağlanan iyileşmenin, Türkiye'de güven ortamının korunmasına ve özel sektör talebine dayalı büyüme yapısının sürdürülmesine önemli katkı sağladığını'' belirtti.

Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK)açıklanan 2011 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptığı yazılı açıklamasında, 2011'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artış hızının yüzde 8,5 seviyesine ulaşarak beklentilerin ve Orta Vadeli Program tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Büyüme rakamlarının, Türkiye'nin, 2010 yılından sonra 2011 yılında da OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı sağlayan ülke olduğunu gösterdiğini ifade eden Babacan, GSYH'nin 2011 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5,2 oranında arttığını, bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme hızının da yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

2011 yılındaki büyüme performansı sonucunda, kişi başına milli gelirin küresel kriz öncesi seviyesini aşarak 10 bin 444 dolar olduğunu hatırlatan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

''Kamu harcamalarının büyümeye katkısı 2011 yılında da sınırlı kalırken, özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları büyümeye toplam 9,8 oranında katkı sağlamıştır. İhracatın güçlü seyri ve ithalat artış hızının yavaşlaması sonucunda net dış talebin büyümeye katkısı yılın ikinci yarısında pozitif olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisinin aralıksız olarak son 9 çeyrek devam eden büyüme performansı işgücü göstergelerine de olumlu yansımıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede işsizlik oranlarının halen yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde ülkemizde 2010 yılında ilave 1 milyon 317 bin kişiye istihdam yaratılmış, 2011 yılında ise istihdam artışı güçlenerek 1 milyon 516 bin kişiye ulaşmıştır.

İşgücüne katılım oranlarındaki yükselmeye rağmen, istihdamın daha hızlı artması sonucunda işsizlik oranı 2011 yılında bir önceki yıla göre 2,1 puan gerileyerek yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.''

-''Kamu borcundaki iyileşme sürüyor''-

''Yüksek büyüme performansı ve disiplinli politikalar sayesinde Türkiye'nin kamu borcu göstergelerindeki ciddi iyileşme sürecinin devam ettiğini'' belirten Babacan, bugün açıklanan verilere göre, 2011 yılında AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının OVP'deki tahminlerin de altına inerek yüzde 39,4 olarak belirlendiğini vurguladı.

Toplam kamu borcundan varlıkların düşülmesi suretiyle hesaplanan kamu net borcunun milli gelire oranının da 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 22,4'e indiğine işaret eden Babacan, ''kamu net borç stokunun yapısındaki iyileşmenin 2011 yılında da sürdüğünü ve kamu kesiminin net Döviz cinsi borcunun GSYH'ya oranının 'sadece' yüzde 0,8 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

''Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu maliyesine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Türkiye'de kamu açıkları ve borç yükünde sağlanan iyileşmenin, güven ortamının korunmasına ve özel sektör talebine dayalı büyüme yapısının sürdürülmesine önemli katkı sağladığını'' belirten Babacan, ''Küresel ekonomiye ve özellikle Avrupa Bölgesi'ne ilişkin belirsizliklerin son dönemde kademeli olarak azalması, büyüme üzerinde var olan dış talep kaynaklı aşağı yönlü riskleri düşürmektedir. Orta Vadeli Programımızda öngörüldüğü gibi, Türkiye'nin kamu maliyesi göstergelerindeki iyileşmenin 2012 yılında da devam etmesini beklemekteyiz'' değerlendirmesinde bulundu.