Advertisement

Rekabet Kurulu tarafından çimento sektöründeki 10 teşebbüs hakkında sürdürülen rekabet soruşturması kapsamında şirketlerin sözlü savunmaları alınmaya başlandı.

Rekabet Kurulu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurulun 16 Aralık 2010 tarihli kararıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Karadeniz ve Adana'da çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Daha sonra söz alan soruşturma heyeti temsilcisi, Rekabet Kurumu'na çeşitli tarihlerde ulaşan 4 farklı şikayet ve alınan kurul kararı uyarınca Adana Çimento, Aşkale Çimento, Çimko, Çimsa, Elazığ Çimento, KÇS Çimento, Kars Çimento, Limak Çimento, Mardin Çimento ve Yurt Çimento hakkında soruşturma açıldığını belirterek, soruşturma heyetince gerçekleştirilen incemeler sonucunda 2 ayrı ihlalin varlığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Soruşturma heyeti olarak, haklarında soruşturma açılan teşebbüslerin tamamının 29 Mart 2010'da Ankara'da bir toplantıya katıldığı, bu toplantıda teşebbüslerin, başta bölge fiyatlarının artırılması olmak üzere çeşitli konularda uzlaştıkları ve uzlaştıkları hususların çok büyük bir kısmının toplantı sonrasında, 2010 yılı Nisan ayı içerisinde hayata geçirildiği sonucuna ulaştıklarını ifade eden heyet temsilcisi, şöyle konuştu:

''Ayrıca soruşturma kapsamında Yurt Çimento'nun üst düzey yöneticileri arasında yapılan yazışmalar incelenmiş ve soruşturma hayati, yazışmaların içeriğinden Yurt Çimento, Elazığ Çimento, Limak Çimento ve Aşkale Çimento'nun fiyatların artırılması veya azaltılmaması, fiyatların belirlenmesinde rakiplerin telkinlerinin de göz önünde bulundurulması, fiyatların belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlenmesi, müşterilerin paylaşılması ile satış yapılacak bölgelerin belirlenmesi eylemlerinde bulundukları ve 4 teşebbüsten en az 2'sinin birlikte faaliyette bulunduğu 11 ildeki fiyatların, teşebbüslerin arasındaki iletişimin sonucu olarak özellikle 2010 yılının Temmuz ayında belirgin bir şekilde artırıldığı sonucuna ulaşmıştır.''

Soruşturma heyetinin raporunun okunmasının ardından şirketlerin avukatlarının sözlü savunmalarına geçildi.

Kurulun, soruşturmaya ilişkin nihai kararını, yasa gereği sözlü savunmayı takip eden 15 gün içerisinde alması gerekiyor.

-10 teşebbüsün savunmaları alınacak-

Hakkında soruşturma açılan çimento sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs şöyle:

''Kars Çimento San. ve Tic. AŞ, Aşkale Çimento Sanayi TAŞ, Yurt Çimento San. ve Tic. AŞ, Limak Çimento San. ve Tic. AŞ, Elazığ Altınova Çimento Sanayi Tic. AŞ, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. AŞ, Adana Çimento Sanayii TAŞ, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Madencilik İşletmeleri AŞ ile Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret AŞ.''