Advertisement

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve enerji sektöründe gerçekleştirilen yapısal reformların Dünya Bankası tarafından da desteklendiği belirtildi.

Bu kapsamda oluşturulan Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi'nin (Third Programmatic Environmental Sustainability and Energy Sector Development Policy Loan – ESES DPL III) 27 Mart 2012 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek onaylandığı ve kredi anlaşmasının 6 Nisan 2012 tarihinde imzalandığı bildirildi.

Kredinin tutarının 455,4 milyon euro olduğu ifade edilerek, vadesi 15,5 yıl, geri ödemesiz dönemi ise 8 yıl olan kredi kapsamında; enerji sektörü, sürdürülebilir çevre yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında uygulanmakta olan reformların desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.