Advertisement

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yıllık yüzde 9,7 olan ağırlıklı ortalama konut kredisi faizlerinin, 2012 Mart ayında yıllık yüzde 13,4 ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 daha yüksek gerçekleştiği bildirildi.

Tüketicilere ücretsiz hizmet veren bağımsız kredi danışmanlık şirketi 2012 Nisan Ayı Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl Mart ayında yıllık yüzde 9,7 olan ağırlıklı ortalama konut kredisi faizleri, 2012 Mart ayında yıllık yüzde 13,4 ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 daha yüksek gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 28 büyüyen konut kredisi hacmi, 2012 Ocak ve Şubat ayları sonunda yıllık bazda yüzde 1,4 büyüdü.

Almanya'da yüzde 46, Avrupa Birliği ortalamasında yüzde 52 olan konut kredilerinin GSYH'ya oranı, Türkiye'de hala yüzde 6 civarında seyrediyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin konut kredisi hacmindeki payı hızla artarken, Türkiye'deki konut kredisi hacminin yaklaşık yarısını oluşturan Marmara Bölgesi'nin toplamdaki payı azalıyor.

Kişi başına düşen konut kredisi tutarı 3 büyük büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) diğer illerin ortalamasının yaklaşık 4 katı olmasına karşın, diğer illerde konut kredileri daha hızlı artıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük ilde kişi başına düşen konut kredisi tutarı 2 bin lirayken, diğer illerde bu tutar 550 lira civarında gerçekleşti. Kişi başına düşen kredi tutarı 2011 yılında 3 büyük ilde yüzde 18, diğer illerde yüzde 24 arttı.

Faiz artışları kredi maliyetlerini yükseltti. Bununla birlikte, konut kredisi kullanarak ev almak isteyen tüketiciler daha düşük tutarlı evlere yöneldi. Faiz ödemelerini azaltmak isteyen tüketiciler kısa vadelere talep gösterdi ancak, kullandırılan kredilerde bankalar taksitlerin müşteri gelirleriyle uyumlu olması için vadeleri talebe göre uzun tuttu.

Talep edilen ve kullandırılan ortalama kredi tutarı azaldı. Faiz yükünü azaltmak isteyen tüketiciler peşinat oranlarını artırdı.