Advertisement

Kremlin kontrolündeki araştırma şirketi FOM'un yaptığı son çalışmada, halkın yüzde 63'ünün liderlerin kiliselerdeki görüntülerinin gerçek dini duygularından kaynaklandığına inanmadığını ortaya çıkardı.

Ankete katılanların sadece yüzde 18'i liderlerin gerçekten dindar insanlar olduğu için katıldığını belirtirken, liderlerin dindarlığına en fazla büyük kentlerde yaşayan Rusların kuşkuyla yaklaştığı dikkati çekti.

Büyük kentteki vatandaşların yüzde 77'sini liderlerin dindarlığına inanmadıklarını belirtirken, bu oran yüksek eğitimliler arasında yüzde 73, gelir seviyesi 700 dolardan fazla olanlar arasında ise yüzde 76 oranında seyretti.

Araştırmaya göre, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'i destekleyenlerin yüzde sadece yüzde 23'ü Putin'in dindarlığına inandıklarını belirtirken bu oran kırsal alandaki destekçileri arasında yüzde 29'a yükseliyor.

Rusya'daki mevcut siyasi liderlerin büyük bölümü, siyasi kariyerlerine hakim sosyalist ideolojinin kilisenin yerini aldığı Sovyetler Birliği döneminde başlamışlardı.