Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından 100 TL'lik harç alınması uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Şimşek ayrıca yaptığı açıklamada, bundan sonra mükelleften fazla ya da yersiz vergi tahsil edilirse, bunun faiziyle geri ödeneceğini ifade etti. Bakan, geliri yılda 88 bin lirayı aşan vergi mükelleflerine kira geliri istisnasının sağlanmayacağını dile getirdi.

Türkiye'de yılda 15 milyon civarında cep telefonunun ithal edildiğine, bununla birlikte 1 milyon cep telefonunun da yurt dışından gelen yolcularla birlikte ülkeye girdiğine dikkati çeken Şimşek, bunun çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Sektör temsilcilerinin de bu konudan rahatsız olduğunu aktaran Şimşek, ''Biz de bir düzenlemeyle, ithal edilen cep telefonlarından, telefon başına aldığımız 100 liralık ÖTV'nin, yurt dışından yolcuyla birlikte getirilen cep telefonlarına da uygulanmasını, yani bu yönde bir harç alınması uygulamasına geçiyoruz'' diye konuştu.

-Vatandaş ile devlet eşit düzeye gelecek-

Bakan Şimşek, vergi tahsilatında yapılan yanlışlıklara ilişkin de önemli bir adım atıldığını belirterek, şunları söyledi:

''Zaman zaman idare, mükelleften fazla veya yersiz vergi tahsil edebiliyor. Devlet, kendi alacağına faiz uyguluyor ama vatandaşın kendisinden olan alacağına bir faiz uygulamıyordu. Bu da vatandaş-devlet ilişkisinde bir haksız uygulamaydı. Şimdi bunu düzeltiyoruz. Bundan sonra mükelleflerden fazla ya da yersiz olarak herhangi bir vergiyi tahsil edersek, faiziyle geri ödeyeceğiz. Burada hata mükelleften kaynaklanıyorsa, mükellefin başvuru tarihinden itibaren faiz ödeyeceğiz ama idareden kaynaklanıyorsa, ilk tahsil gününden itibaren, bir faiz uygulayacağız ve böylelikle vatandaş ile devlet, eşit düzeye gelmiş olacak.''

-Yatırımlara, yapılış aşamasında destek verilecek-

Yeni Teşvik Sistemi'nin, bugüne kadar yapılan en büyük vergi indirimlerini içerdiğini dile getiren Şimşek, bu sistemin uygulanması için bir takım kanuni düzenlemeler gerektiğini ifade etti. Bunlardan birinin yatırımlara yapılış aşamasında destek verilmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

''Bir önceki teşvik sisteminde yatırım tamamlandıktan sonra destek sağlayabiliyorduk. Yapılacak düzenlemeyle birlikte toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimle Kurumlar Vergisi uygulatmak suretiyle kullandırılabilecektir. Yani Bakanlar Kurulu, bu kanundan sonra bir kararla, illere göre yüzde 0 ile yüzde 80 arasında bir oran belirleyecek ve kurum kazancının yüzde 50'sine kadar olan kısmının yatırım aşamasında indirimine imkan sağlayacak.''

-Stratejik yatırımlara KDV iadesi desteği-

Büyük ve stratejik yatırımlara KDV iadesi getirdiklerini belirten Şimşek, bunun da yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim sonunda indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen yılda belge sahibi mükellefe iade edilmesi imkanını sağladığını bildirdi.

İlk kez böyle bir düzenleme yaptıklarını aktaran Şimşek, ''Amacımız, stratejik yatırımların ciddi bir şekilde teşvik edilmesi ve cari açığın azaltılmasıdır'' dedi.

-En az gelişmiş illerde işçi çalıştırma teşvik edilecek-

Bakan Şimşek, Yeni Teşvik Sistemi kapsamında en az gelişmiş illerde işçi çalıştırmanın teşvik edilmesinin söz konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Bakanlar Kurulu'nca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle, belirlenen illerde teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda istihdam edilen işçilerin ücretlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nin 10 yıl süreyle terkin edilmesi, sigorta primi işçi ve işveren payının bir kısmının devletçe karşılanabilmesini bu düzenleme öngörüyor.''

-Hizmet ihracına ilk kez teşvik verilecek-

Cari açıkla mücadele kapsamında, Yeni Teşvik Sistemi ile ilk kez hizmet ihracını teşvik edecek mekanizmalar getirdiklerini belirten Şimşek, burada iki unsurun söz konusu olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, söz konusu mekanizmaları şöyle açıkladı:

''Yerleşim yeri, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan müşterilere, Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, tıbbi raporlama gibi hizmetlerden elde edilen kazançların yarısı vergi matrahından düşürülebilecek ve bu hizmetlerden KDV alınmayacak.''

Yine hizmet ihracını teşvik kapsamında, Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere Türkiye'de eğitim ve sağlık alanında verilen hizmetlerin de teşvik edileceğini aktaran Şimşek, ''Bunlar, ilgili bakanlıkların izni ve denetimine tabi bir faaliyet olacak. Böylece eğitim ve sağlık işletmelerinin elde ettikleri kazancın yüzde 50'si vergiden istisna edilmiş olacak'' dedi.

-Makinelerarası iletişimde, 37 liralık ücret kalkıyor-

Maliye Bakanı Şimşek, bilgi toplumuna geçişin hızlandırılması için, ilk tesiste alınan Özel İletişim Vergisi'nin, makineler arası iletişimden alınmamasının söz konusu olduğunu belirtti.