Advertisement

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel büyüme bu yıl yüzde 3,5'e düşecek. Rapora göre, Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bu yıl yüzde 2,3, 2013'de de yüzde 3,2 büyüme kaydedecek.

2011 yılındaki büyük gerilemenin ardından küresel görünümün tekrar artarak güçlendiği, ancak aşağı yönlü risklerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ABD'de 2011 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin artması ve Euro Bölgesi'nde derinleşen ekonomik krize yanıt vermede daha iyi politikalar izlenmesinin, keskin bir küresel yavaşlama riskini azalttığı kaydedildi.

Raporda, büyük gelişmiş ekonomilerde, zayıf toparlanmanın yeniden başlayabileceği ve birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin de görece kesintisiz devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Ancak, son zamanlardaki gelişmelerin çok kırılgan olduğuna dikkat çekilen raporda, politika yapıcılarının, orta vadede sağlıklı büyümenin başarılması için gerekli temel değişiklikleri uygulamaya devam etmesi gerektiğine işaret edildi.

Rapora göre, küresel ekonomi iyileşmede hala dar bir yolda ilerliyor. Bazı gelişmeler var, ama sürdürülebilir küresel büyümeye dönebilmek için yapılması gereken çok şey bulunuyor.

-Bu yıl küresel büyüme yüzde 3,5...-

Raporda, 2011 yılında yüzde 4 olan küresel büyümenin 2012 yılında yüzde 3,5'e düşmesi öngörülüyor. Bunun nedeni olarak da 2012'nin ilk yarısı ile 2011 yılının ikinci yarısındaki zayıf ekonomik hareketlilik gösterildi. Ancak, bu rapordaki oranlar, ocak ayında yayımlanan rapora göre, 2012 için yüzde 0,2, 2013 için de yüzde 0,1 oranında iyileştirmeye tekabül ediyor.

DEG'nin ocak ayındaki raporunda, 2011 eylül ayının DEG öngörülerinin zaten düşürüldüğü hatırlatılan raporda, Euro Bölgesi dahil olmak üzere birçok ekonomideki büyümenin, ocak ayında yayımlanan rapordaki beklentilere göre, biraz daha güçlü olmasının beklendiği belirtildi. Bu yıl ekonomik faaliyetlerin tekrar hızlanması nedeniyle de küresel büyümenin 2013 yılında tekrar yüzde 4 seviyesine dönebileceğinin beklendiği kaydedildi.

Rapora göre, Euro Bölgesi'nde hala hafif ekonomik durgunluk bekleniyor. Avrupa'daki bu sorun nedeniyle, gelişmiş ülkelere de grup olarak bakıldığında, bu grupta büyümenin 2012 yılında sadece yüzde 1,4, 2013'de de yüzde 2 olması bekleniyor. Bu ekonomilerdeki istihdam yaratımının da yavaş olacağı belirtiliyor.

Raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin güçlü makro ekonomik ve yapısal politikaların yararlarını görmeye devam ettiği, ama iç kırılganlıkların da giderek arttığı ifade edildi. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde, reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin geçen yıla göre yavaşlayarak, yüzde 6,2'den 2012'de yüzde 5,7'ye düşmesi, ancak 2013 yılında tekrar hızlanarak yüzde 6 düzeyine çıkması bekleniyor.

-En büyük iki risk: Euro bölgesi krizinin tekrarlanması ve petrol fiyatları

Öte yandan raporda, küresel ekonomik büyümeye dair risklerde de yer verildi.

Buna göre en büyük risk, Euro Bölgesi'ndeki krizin kötüye gitmesi ya da yeni bir kriz. Bu bölgedeki krizle başa çıkabilmede bazı önemli adımlar atıldı, ama IMF'ye göre hala yeterli değil. İkinci büyük risk ise Ortadoğu'daki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatlarını aniden artması olasılığı.

Raporda, aşırı derecede katı makroekonomik politikalar gibi olası gelişmeler de kaygılar olarak gösterildi.

Bunun yanında, potansiyel riskler olarak da bazı yükselen ekonomilerdeki faaliyetlerin hızlı yavaşlaması ve ABD ve Japonya'da yüksek bütçe açığı ve borçların sonucu olarak küresel tahvil ve Döviz piyasalarındaki karışıklık sıralandı.

Ancak, politikaların daha gelişmesi, finansal koşullardaki rahatlamanın devam etmesi ve jeopolitik gerginliklerin azalması halinde ise küresel büyümenin öngörülenden daha iyi olabileceği kaydedildi.

-Türkiye...-

Rapora göre, 2011 yılında yüzde 8,5 artan Türkiye'nin reel GSYH'si, bu yıl yüzde 2,3, 2013'de de yüzde 3,2 büyüme kaydedecek.

Türkiye'de, tüketici fiyatlarının yıllık bazda ortalama 2011 yılında yüzde 6,5 oranında arttığı belirtilen raporda, bunun 2012 yılında yüzde 10,6, 2013 yılında da yüzde 7,1 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Rapora göre, Türkiye'nin 2011 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -9,9 iken, bu oranın 2012'de yüzde -8,8, 2013 yılında da yüzde -8,2 olması öngörülüyor.

Türkiye'de geçen yıl yüzde 9,9 olan işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 10,3, 2013 yılında da yüzde 10,5 olması bekleniyor.

BU HABERE YORUM YAZ
 
18 Nisan 2012 Çarşamba, 07:55 Misafir türkiye en az %4 büyür.