Advertisement

Galatasaray Kulübü, şike ve teşvik soruşturmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı son değişiklik kararlarının ardından, TFF'ye gönderdiği ihtarnameyi kamuoyuyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde tam metnine yer verilen ve dün TFF'ye ulaştırılan ihtarnamede, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ adına avukat Mahinur Dengiz'in imzası yer alırken, TFF'nin son aldığı kararlar nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda oluşacak her türlü kaybın, TFF başkanı ile yöneticilerinden şahsi olarak talep edileceği ifade edildi.

İhtarnamenin, Türk futbolunun ve spor kulüplerinin gelecekte mağduriyetine yol açabilecek nitelikte idari kararların alınmasına sebebiyet verilmemesi, TFF Genel Kurulu'nun aldığı kararlara aykırı olarak, alınan yeni kararlardan doğacak sorumlulukların hatırlatılması, haksız olarak PFDK ya sevk edilen Galatasaray'ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın talep edileceğinin belirtilmesi ve başkan olarak Yıldırım Demirören hakkında her türlü cezai ve hukuki yaptırımın uygulanması için gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda olduğu belirtildi.

İhtarnamede, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik olarak, ''Ülkemiz kamuoyunda 'şike soruşturması' olarak adlandırılan bir dizi hukuki ve cezai soruşturma kapsamında düzenlenen savcılık fezlekesi neticesinde, Türk futbolunun hukuki ve idari regülasyonuyla sorumlu olan başkanlığınızca konu hakkında idari karar verilmesi aşamasına gelinmiştir. Söz konusu kararın verilmesinde başkanlığınızın sahip olduğu takdir yetkisinin öncelikle FIFA ve UEFA disiplin regülasyonları başta gelmek üzere, 5894 sayılı yasa, TFF Ana Statüsü ve nihayet Futbol Disiplin Talimatı (FTD) hükümleriyle sınırlı bir yetki olduğu ve başkanlığınızca alınacak her türlü idari kararda, söz konusu bu düzenlemeler hiyerarşisine bağlı kalınma yükümü bulunduğu izahtan varestedir'' ifadeleri yer aldı.

TFF'nin 27 Ocak 2012 tarihindeki genel kurulunda 58. maddenin değişmemesi yönünde büyük bir çoğunlukla karar alındığı hatırlatılan ihtarnamede, şöyle denildi:

''TFF Genel Kurulu'nun iradesine ve kuralları ile uygulamalarına kanun gereği bağlı olduğunuz UEFA'nın taleplerine aykırı olarak, FDT'nin 58. maddesini yönetim kurulu kararı alarak değiştirmiş bulunmaktasınız. Bu kapsamda, ülkemiz futbol camiasını ve özellikle de spor kulüplerimizi zaten yeterince mağdur etmiş bulunan söz konusu soruşturma sürecinde, yaşanan olumsuz gelişmelerin yanı sıra, başkanlığınızca konuyla ilgili olarak alınacak olan idari kararda, yukarıda sayılan uluslararası futbol örgütlerince regüle edilmiş kurallar ile uluslararası uygulama ve teamüllere aykırı bir tutum içine girmesi sebebiyle, özellikle de uluslararası alanda mücadele etmeye aday spor kulüplerimiz başta olmak üzere, ülkemizin tüm futbol ve spor camiası büyük bir kaos ile telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya kalabilecektir.

Federasyonunuz bununla da kalmayarak, şirketimiz aleyhinde en ufak bir suç unsuru yok iken, anlaşılamaz bir biçimde PFDK'ya sevk ederek, şirketimizin itibarına zarar vermiştir. Netice olarak, başkanlığınızın uluslararası futbol kural, ilke ve uygulamaları ile teamüllere, ayrıca TFF Genel Kurulu'nun almış olduğu kararlara aykırı bir karar vermiş olması sebebiyle, yine alacağınız kararlarla Türk futbolunun uluslararası alanda yaptırımlarla karşılaşması halinde, Galatasaray Sportif ve Sınai Ticari Yatırımlar AŞ ve iştirakleri olarak, uğrayacağımız tüm müspet ve menfi zararların, başkanlığınız ve tüm yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğu kapsamında talep edileceği, ayrıca uluslararası yükümlere uyulmaması nedeniyle de birer kamu görevlisi olarak, görev yapmakta olan tüm yönetim kurulu üyeleri hakkında hukuki ve yasal süreci işleteceğimiz hususunu bilgilerinize sunarız.''