Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 1,52, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,08 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Nisan ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,14, ÜFE ise yüzde 7,65 artış gösterdi.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,59, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,72 düzeyinde gerçekleşti.

Bloomberg News'un anketine göre, tüketici fiyatları endeksinin aylık bazda yüzde 1.36 ve yıllık bazda yüzde 10.97 artması bekleniyordu.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı ikinci dönem beklenti anketinde Nisan ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,95, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,61 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı Nisan ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 1,52, ÜFE'de ise yüzde 0,08 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,14, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,59 artış meydana geldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,53 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,56, konut yüzde 13,11, giyim ve ayakkabı yüzde 11,66, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,65 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu.

Nisan ayında endekste yer alan 444 maddeden 85'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 263 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2012 yılı Nisan ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,08, yıllık bazda yüzde 7,65 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 10,72 artış meydana geldi.

Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 0,70 azalış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,01 artış kaydedildi.

Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,24 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,92, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış meydana geldi.

ÜFE'de Nisan ayında endekste yer alan toplam 791 maddeden 166'sının ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 378 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 247 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Nisan'da aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,89, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 1,85 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 1,24, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1,59 artış gösterdi.

Enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 1,32 artış gözlenen endekste, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç artış yüzde 1,39 oldu.

Fiyatlar, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen yönlendirilen diğer ürünlerle dolayı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 1,83, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 1,74, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 2,08 yükseldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 10,42, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 10,81, enerji hariç yüzde 10,28, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,75 artış oldu.

Enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 9,66 artış gözlenen endekste, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç artış yüzde 9,97 oldu.

Fiyatlar, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen yönlendirilen diğer ürünlerle dolayı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,27, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 8,62, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 8,24 yükseldi.

Nisan ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 1,92, sanayi sektöründe yüzde 8,92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Nisan ayında ÜFE'de yüzde 7,65 olan yıllık artış, tarım sektöründe yüzde 1,92, sanayi sektöründe yüzde 8,92 oldu.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Nisan ayında aylık bazda, tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 0,70, balıkçılıkta yüzde 0,69 düştü. Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta yüzde 1,23, balıkçılıkta yüzde 33,93 artış görüldü.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,24, yıllık bazda ise yüzde 8,92 artış kaydetti. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,18'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinden imalat sanayinde geçen ay fiyatlarda yüzde 0,18, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,56 artış yaşanırken, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0,05 düşüş oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 9,02, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,66, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 7,10 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında da bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yüzde 2,92 ile giyim eşyası imalatı alt sektöründe, bir önceki yıla göre en fazla fiyat artışı ise yüzde 25,26 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri alt sektöründe yaşandı.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:Sektörler/Alt gruplar            Aylık Yıllık Yüzde

-------------------------------------------------------------

Üretici fiyatları

Genel                                   0,08        7,65

Tarım                                  -0,70        1,92

Tarım, avcılık, ormancılık        -0,70       1,23

Balıkçılık                               -0,69     33,93Sanayi                                   0,24       8,92

Madencilik ve taş ocakçılığı      2,56      12,66

İmalat Sanayi                        0,18        9,02

Elektrik, gaz ve su                 -0,05        7,10Tüketici fiyatları

Türkiye                                  1,52       11,14

Gıda ve alkolsüz içecekler       -0,12       11,65

Alkollü içecekler ve tütün          0,05       18,53

Giyim ve ayakkabı                 13,20       11,66

Konut                                    3,15        13,11

Ev eşyası                                0,81        10,71

Sağlık                                    0,52          1,28

Ulaştırma                               0,27          9,99

Haberleşme                           -0,04          1,78

Eğlence ve Kültür                     0,62          7,87

Eğitim 0,52 6,51

Lokanta ve oteller                   1,19           9,31

Çeşitli mal ve hizmetler           0,30          16,56

Türkiye'de Nisan ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 12,89 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Nisan ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,14 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 12,89 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'', yüzde 12,64 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' ve yüzde 11,98 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' bölgeleri oldu.

Yıllık olarak en düşük fiyat artışlarının yaşandığı bölge ise yüzde 9,88 ile ''Aydın, Denizli, Muğla'' oldu. Bu bölgeyi yüzde 10,27 ile ''Antalya, Isparta, Burdur'' izledi.

İstanbul'da yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 11,36, Ankara'da yüzde 10,66, İzmir'de ise yüzde 10,49 oldu.

Aylık bazda ise TÜFE'nin en fazla arttığı bölge yüzde 1,89 ile ''Antalya, Isparta, Burdur'' oldu. Bu bölgeyi yüzde 1,85 ile ''İstanbul'' bölgesi izledi.

TÜFE'nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,50 ile ''Kastamonu, Çankırı, Sinop'' bölgesi oldu.

.

. (yüzde)

. AYLIK YILLIK

. ------ --------

TÜRKİYE 1,52 11,14

(İstanbul) 1,85 11,36

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,44 11,33

(Balıkesir, Çanakkale) 1,38 11,05

(İzmir) 1,63 10,49

(Aydın, Denizli, Muğla) 0,76 9,88

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,90 10,59

(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,57 10,62

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,46 10,97

(Ankara) 1,63 10,66

(Konya, Karaman) 0,91 10,76

(Antalya, Isparta, Burdur) 1,89 10,27

(Adana, Mersin) 1,72 11,64

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye) 1,74 12,64

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,60 12,89

(Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,57 11,37

(Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,83 11,21

(Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,50 11,47

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 1,20 11,12

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,70 11,50

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,38 11,61

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 1,19 11,98

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,00 11,36

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,66 11,27

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,82 11,58

(Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,93 11,11

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,98 10,60