Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye'de 2012 yılı Şubat döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak, yüzde 10,4 oldu. 2011 yılının Şubat döneminde işsizlik oranı yüzde 11,5 düzeyindeydi.

Şubat 2012'de kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 12,1 oldu, kırsal yerlerde ise 0,7 puan geriledi ve yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Şubat Dönemi Sonuçları''na göre, 2011 yılı Şubat döneminde 2 milyon 964 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 721 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 22 milyon 802 bin kişiden, 23 milyon 338 bin kişiye çıktı.

2011 ve 2012 Şubat dönemleri itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

. 2011/Şubat 2012/Şubat

------------- ------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.920 73.254

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 53.152 54.365

İŞGÜCÜ (bin) 25.766 26.058

.İstihdam (bin) 22.802 23.338

.İşsiz (bin) 2.964 2.721

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,5 47,9

İstihdam Oranı (yüzde) 42,9 42,9

İşsizlik Oranı (yüzde) 11,5 10,4

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 14,2 12,7

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 20,6 18,3

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.386 28.307

Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 721 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 23 milyon 338 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Şubat Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişilik bir artışla 73 milyon 254 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 213 bin kişi artarak, 54 milyon 365 bin kişiye ulaştı.-Erkeklerin işgücüne katılımı azaldı-2012 yılı Şubat döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 47,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 69,1, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 27,4 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 15,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 66,7, kadınlar için yüzde 23 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,1 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,4 düzeyinde gerçekleşti.-Tarım dışı istihdam 682 bin kişi arttı-2012 yılı Şubat döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi artarak 23 milyon 338 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 146 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 682 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 23,3'ü tarım, yüzde 20,1'i sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat, yüzde 51,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,8 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 1,1 puan, sanayi sektörünün payının 0,3 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,3 puan azaldığı görüldü.-İstihdamda erkek nüfusun ağırlığı devam etti2012 yılının Şubat döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,2'sini erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 56,9'u lise altı eğitimlilerden, yüzde 62,9'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,3'ü kendi hesabına veya işveren, yüzde 11,9'u ise ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

İstihdam edilenlerin yüzde 56,7'sinin 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 2,6'sinin ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,3'ünün mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 91,2'si sürekli bir işte çalışıyor.-Kamu istihdamıBu arada Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2012 yılı 1. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 112 bin kişi oldu.-Kayıt dışı istihdam yüzde 37,5Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puanlık azalışla yüzde 37,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 83,3'ten yüzde 82,1'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 27,3'ten yüzde 23,9'a düştü.-İşsizlerin yüzde 90,9'u daha önce bir işte çalışmışBu dönemde, işsizlerin sıklıkla (yüzde 31,2) eş-dost vasıtasıyla iş aradığı, işsizlerin yüzde 90,9'unun da (2 milyon 473 bin kişi) daha önce bir işte çalıştığı tespit edildi.

Daha önce bir işte çalışan işsizlerin yüzde 47,3'ü hizmetler, yüzde 19'u sanayi, yüzde 21,7'si inşaat, yüzde 8,4'ü tarım sektöründe çalışırken, yüzde 3,6'sının ise 8 yıldan önce işinden ayrıldığı belirlendi.

İşsizlerin yüzde 35,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,5'ini işten çıkarılanlar, yüzde 17,4'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,5'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,4'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,5'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,1'ini ise diğer nedenler oluşturdu.-İşgücü hareketleriŞubat 2012 döneminde 1 milyon 731 bin kişi yeni işe başlamış veya iş değiştirmiş konumunda bulurken, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,4 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32,9'u 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 23,5'i sanayi, yüzde 42,7'si hizmetler, yüzde 18,8'i inşaat sektöründe, yüzde 14,9'u tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 12,2'sini (331 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelerŞubat döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 66 bin kişilik azalış, işsiz sayısında ise 22 bin kişilik artış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 49,4, istihdam oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 44,9, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.-TABLO-TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9 10,2

Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5 10,4

Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8

Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9

Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4

Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2

Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1

Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2

Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8

Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1

Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1

Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4 9,8YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8