Advertisement

Sanayide istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı, bir önceki döneme göre ise aynı kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2012 Yılı 1. Dönem'' verilerini açıkladı.

Buna göre, Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 2012 yılının 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 106,2 oldu.

-Brüt Ücret-Maaş-

Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3, bir önceki döneme göre yüzde 0,9 arttı. Üç Aylık Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi 203,6 oldu.

Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasında 2012 yılı birinci dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 4,7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 8,1, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,4, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye malı imalatında yüzde 9,8 artış gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 0,3 artış, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0,8, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,9 azalış, enerjide yüzde 1,1 ve sermaye malı imalatında yüzde 1,4 artış gösterdi.

-Çalışılan saat-

Çalışılan saat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 4,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 9,4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,3, enerjide yüzde 1,1 ve sermaye malı imalatında yüzde 9,9 artış gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 1,1 artış, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0,6, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,6 azalış, enerjide yüzde 0,9 ve sermaye malı imalatında yüzde 2,6 artış gösterdi.

Brüt ücret–maaş, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 17,3, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 20, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 16,4, enerjide yüzde 13,8 ve sermaye malı imalatında yüzde 20,5 artış gösterdi.

Bir önceki döneme göre, ara malı imalatında yüzde 1 artış, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 4,3 azalış, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 2,9 arttı, enerjide aynı kaldı ve sermaye malı imalatında yüzde 0,7 azalış gösterdi.