Advertisement

Kanada İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,9 büyüdü.

Yılın ilk çeyreğinde ekonominin büyümesinde özel sektör yatırımlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

Ekonomistler, söz konusu dönemde ekonominin yüzde 1,8 büyüyeceğini tahmin ediyordu.