Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu nun ilk olarak 2003 yılında isteğe bağlı olarak başka bir deyişle uy, uymuyorsan açıkla yaklaşımı çerçevesinde hazırladığı, 2011 yılında yaptığı düzenlemelerle uyulması zorunlu ilkeleri ve uyması zorunlu şirketleri arttırdığı Kurumsal yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından öncelikle benimsenerek 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve ana sözleşmemizde yapılan değişikliklerle birlikte 2005 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

Eşitlik,şeffaflık,hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını halka açık şirketlerin işleyişlerinde temel prensipler haline getiren Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ile ilgili olarak Şirketimiz ilk derecelendirme notunu 8,65 olarak 2010 yılında almıştır.2011 yılında 8.67 ye yükselen derecelendirme notumuz 30.06.2012 tarihi itibarıyla Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan derecelendirme sonucunda,özellikle pay sahipleri ve yönetim kurulu ile ilgili olarak tarafımızdan yapılan iyileştirmeler sonucunda derecelendirme notunu 8.82 ye yükseltmiştir.