Advertisement

Denizbank 2 milyar 100 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası (TEB) 1 milyar 400 milyon lira menkul kıymet ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Şekerbank'ın 200 milyon lira başlangıç tutarlı ''Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu''nun kuruluşuna izin verilmesine ve 1. tertip katılma paylarının kayda alınmasına ilişkin talebi olumlu karşılandı.

Citi Menkul Değerler AŞ'nin Citibank AŞ ile tüm şubelerini kapsayacak şekilde acentelik tesis edilmesine yönelik başvurusu olumlu karşılandı.

Denizbank 2 milyar 100 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası (TEB) 1 milyar 400 milyon lira borçlanma aracı ihracı nedeniyle Kurul'a başvurdu.-Cezalar

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Borova Yapı Endüstrisi AŞ hakkında, yapılan inceleme sonucunda idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (MERKO) hisse senedinde 5 Ağustos-7 Eylül 2010 ve 4-7 Ekim 2010 dönemlerinde gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 1 kişi hakkında, geçici olarak 6 ay süreliğine Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesi; işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahsa ait belirtilen kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen ''Yasaklı Paylar'', suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların ''Borsada işlem görmeyen paylar'' statüsünde izlenmesine karar verildi.-Diğer başvurular

Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na bağlı Hisse Senedi Alt Fonu, İMKB 30 Endeksi Alt Fonu ve Premium Hisse Senedi Alt Fonu'nun ihraç talepleri olumlu karşılandı.

Yapı Kredi Finansal Kiralama AO'nın (Şirket) paylarının Borsa kotundan çıkarılması amacıyla Yapı ve Kredi Bankası AŞ tarafından şirket ortaklarına, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yapılacak isteğe bağlı çağrı işlemine uygun görüş verilmesine, şirketin 1,-TL nominal değerli payı için çağrı fiyatının 5,02 TL olarak belirlenmesine ve çağrı bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar verildi.

İbrahim Nedim Koçver'in, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin İkinci Kısmının 30'uncu maddesi ve Kurulun 24 Temmuz 2009 tarih ve 23/640 sayılı kararı kapsamında bağımsız denetim yasağının kaldırılması talebi olumlu karşılandı.

Global Portföy Yönetimi AŞ'nin ticaret unvanının, ''AZ Global Portföy Yönetimi AŞ'' olarak değiştirilmesi kapsamında Şirket esas sözleşmesinin ''Şirket Ünvanı'' başlıklı 2'nci maddesinin tadil edilmesi talebi olumlu karşılandı.